BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cronfa Datblygu Media Cymru

Mae Cronfa Datblygu Media Cymru yn cynnig hyd at £50,000 i unigolion a busnesau yng Nghymru ymchwilio a datblygu prosiectau arloesol sy’n dangos potensial clir ar gyfer cynnyrch, profiad neu wasanaeth diriaethol yn sector y cyfryngau.  

Mae Media Cymru eisiau ariannu syniadau sydd â manteision economaidd hirdymor i sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd neu Gymru. 

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy’n canolbwyntio ar:  

  • Cynhyrchu rhithwir  
  • Cynnwys sy’n gysylltiedig â chreu lleoedd a thwristiaeth  
  • Storïa trochol  
  • Technolegau realiti estynedig (AR, VR, MR ac ati) 
  • Offer sy’n cynorthwyo â chynhyrchu, dosbarthu a defnyddio cyfryngau sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol  
  • Datblygu dulliau i wella’r broses gynhyrchu
  • Gemau
  • Offer sy’n annog datblygu modelau busnes newydd a chynhwysol o fewn sector y cyfryngau
  • Cynhyrchiad dwyieithog neu amlieithog

Cyfnod ymgeisio’n dod i ben: 12pm dydd Gwener, 15 Medi 2023.

I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen ganlynol Ffrwd Arloesedd‏ - Media Cymru (CYM)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.