BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cyfraddau llog taliadau hwyr CThEF yn cael eu diwygio Ebrill 2023

Pleidleisiodd Pwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr ar 23 Mawrth 2023 i gynyddu cyfradd sylfaenol Banc Lloegr i 4.25% o 4%.

Mae cyfraddau llog CThEF yn gysylltiedig â chyfradd sylfaen Banc Lloegr.

O ganlyniad i'r newid yn y gyfradd sylfaenol, bydd cyfraddau llog CThEF ar gyfer talu'n hwyr ac ad-dalu yn cynyddu.

Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym ar:

  • 3 Ebrill 2023 am randaliadau chwarterol
  • 13 Ebrill 2023 am randaliadau heb fod yn rhai chwarterol

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol  HMRC late payment interest rates to be revised after Bank of England increases base rate - GOV.UK (www.gov.uk) 

Rheoli eich arian

Rhan hanfodol o redeg busnes llwyddiannus yw gofalu am eich arian. I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Rheoli eich arian | Drupal (gov.wales)

Deall Eill Materion Ariannol 

Ar ôl cwblhau’r cwrs yma Course: Deall eich Materion Ariannol (gov.wales), byddwch chi’n gallu:

  • Adnabod y gwahanol fathau o gostau wrth redeg eich busnes.
  • Nodi mecanweithiau syml ar gyfer rheoli costau sefydlog ac amrywiol.
  • Cyfrifo costau cynhyrchu eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth.

Dewch o hyd i hyd yn oed mwy o gefnogaeth gan Busnes Cymru! Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif SOC AM DDIM heddiw!