BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cyfres gweminarau Costau Byw

Mae Experian yn ffurfio partneriaeth gyda YouGov i gynnal dwy weminar a fydd yn canolbwyntio ar yr argyfwng costau byw a sut mae hyn yn effeithio ar ddefnyddwyr. Mae effaith y pwysau economaidd hyn yn effeithio ar rai sectorau o gymdeithas yn fwy nag eraill, a bydd y gweminarau’n archwilio'r data a'r tueddiadau sylfaenol a sut mae gwahanol grwpiau'n debygol o gael eu heffeithio.

Gweminar 1 – Hyder Defnyddwyr a Chostau Byw:

  • Hyder defnyddwyr – diweddariadau diweddaraf
  • Agweddau tuag at wariant presennol ac yn y dyfodol
  • Effaith costau byw – pa grwpiau sy'n debygol o gael eu heffeithio fwyaf a beth yw'r canlyniad tebygol i fusnesau, gan dynnu sylw at symiau fertigol allweddol a gwariant dewisol

Cynhelir ar 14 Gorffennaf 2022 am 11am. I drefnu lle, ewch i Webinar: Cost of Living (experian.co.uk)

Gweminar 2 – Tueddiadau sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant gwasanaethau ariannol:

  • Y dirwedd ariannol bresennol a newid a ragwelir yn y 12 mis nesaf
  • Tueddiadau a dadansoddiadau cynnyrch gan grwpiau FSS – sy'n debygol o beidio â phrynu yswiriant bywyd ac ati yn ôl grŵp/math
  • Taliadau digidol a ffactorau ymddiriedaeth
  • Prynu Nawr Talu'n Ddiweddarach
  • ESG / Buddsoddiadau Cynaliadwy

Cynhelir ar 21 Gorffennaf 2022 am 11am. I drefnu lle, ewch Webinar: Cost of Living (experian.co.uk)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.