BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Amgylchedd y Byd 2023

Diwrnod Amgylchedd y Byd 2023 ar 5 Mehefin yw'r diwrnod rhyngwladol mwyaf ar gyfer yr amgylchedd.

Dan arweiniad Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP), ac a gynhelir yn flynyddol ers 1974, mae wedi tyfu i fod y llwyfan byd-eang mwyaf ar gyfer allgymorth amgylcheddol. Mae'n cael ei ddathlu gan filiynau o bobl ledled y byd.

Eleni, mae'r diwrnod yn ein hatgoffa bod camau gweithredu pobl ar faterion llygredd plastig o bwys. Mae'r camau y mae llywodraethau a busnesau yn eu cymryd i fynd i'r afael â llygredd plastig yn ganlyniad y camau hyn.

Mae'n bryd cyflymu'r gweithredu hwn a phontio i economi gylchol. Mae'n bryd  #CuroLlygreddPlastig

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol World Environment Day.

I ddarganfod sut i gymryd camau rhagweithiol i wella cynaliadwyedd yn eich busnes, ewch i Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru.
 

 

 

 

 

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.