BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr dros Ddatblygu Economaidd a Chymdeithasol 2023

charity, donation and volunteering concept - happy smiling male volunteer with food in box and international group of people at distribution or refugee assistance centre

Bob blwyddyn, mae’r Cenhedloedd Unedig yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr dros Ddatblygu Economaidd a Chymdeithasol ar 5 Rhagfyr. Mae’r diwrnod, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr, yn rhoi cyfle i wirfoddolwyr gydweithio ar brosiectau ac ymgyrchoedd sy’n hyrwyddo eu cyfraniadau i ddatblygu economaidd a chymdeithasol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae rhaglen Gwirfoddolwyr y Cenhedloedd Unedig yn ymuno â dathliadau Diwrnod Rhyngwladol Gwirfoddolwyr ar y cyd â Gwirfoddolwyr y Cenhedloedd Unedig a’r holl wirfoddolwyr ledled y byd – gan bwysleisio pwysigrwydd datrysiadau i’n heriau cyffredin a gaiff eu harwain gan bobl.

Trwy gyfuno cymorth y Cenhedloedd Unedig â mandad llawr gwlad, mae’r diwrnod yn gyfle unigryw i bobl a sefydliadau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr weithio gydag asiantaethau llywodraethau, sefydliadau nid-er-elw, grwpiau cymunedol, y byd academaidd, a’r sector preifat – i ehangu cydblethu gwerthoedd tosturi ac undod. 

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol: International Volunteer Day (unv.org)

Ydych chi’n pryderu y gallai darparu cyfleoedd gwirfoddoli yn eich busnes bach fod yn rhy gostus? Mae hyd yn oed ychydig oriau bob mis yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned – a gall fod manteision eraill i’r gweithle, hefyd. Gweithio gyda’ch cymuned leol | Drupal (gov.wales) 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.