BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Twristiaeth y Byd 2023

A lake in the shape of the world's continents in the middle of untouched nature. A metaphor for ecological travel, conservation, climate change, global warming and the fragility of nature.

Bob blwyddyn, mae 27 Medi yn cael ei ddathlu fel Diwrnod Twristiaeth y Byd (WTD) ledled y byd gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o'r rôl bwysig y mae twristiaeth yn ei chwarae wrth adeiladu gwerthoedd cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol ledled y byd.

Mae Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig (UNWTO) yn asiantaeth arbennig o'r Cenhedloedd Unedig a sefydlwyd i hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy, gyfrifol a hygyrch yn gyffredinol.

Bob blwyddyn, mae Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig yn penderfynu ar thema i ddathlu Diwrnod Twristiaeth y Byd. Eleni, bydd pen-blwydd Diwrnod Twristiaeth y Byd yn 43 oed a'r thema yw "Twristiaeth a buddsoddiadau gwyrdd".

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol World Tourism Day 2023 | “Tourism and Green Investment” (unwto.org)

Mae Busnes Cymru yma yn helpu busnesau twristiaeth Cymru i wireddu eu huchelgais gwyrdd. I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Twristiaeth Gynaliadwy Cymru | Drupal (gov.wales)