BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel Digwyddiadau

Red trains

Dilynwch eich taith allforio gyda'n digwyddiadau Tramor, Yng Nghymru a Phartneriaid.

Gall ymweld â’r farchnad fod yn rhan hollbwysig o ennill a chadw busnes, boed hynny’n golygu mynychu neu arddangos mewn arddangosfa neu sioe fasnach, neu ymweld â'r farchnad a chwsmeriaid posibl. Dewiswyd y marchnadoedd a'r arddangosfeydd yn ein rhaglen i adlewyrchu datblygiadau rhyngwladol cyfredol sy'n cynnig cyfleoedd gwirioneddol i Fusnesau Cymru.

Mae'r tîm digwyddiadau Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel yn bwriadu arddangos dramor yn MRO Americas ac InnoTrans yn 2024.

Os yw'ch busnes yn ymwneud â'r naill sector neu'r llall, mae Datganiadau o Ddiddordeb (EOI) nawr yn cael eu derbyn:

I gael mwy o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol: Digwyddiadau tramor | Drupal (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.