BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwneud cais am Gronfa’r Dyfodol coronafeirws

Bydd Cronfa’r Dyfodol yn darparu benthyciadau gan y llywodraeth i gwmnïau sydd wedi’u lleoli yn y DU, a fydd yn amrywio o £125,000 i £5 miliwn, yn amodol ar gyllid cyfatebol o leiaf gan fuddsoddwyr preifat.

Gallai’r benthyciadau trosi hyn fod yn opsiwn addas i fusnesau sy’n dibynnu ar fuddsoddiadau ecwiti ac sy’n methu cael mynediad at y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws.

Bydd y gronfa yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Banc Busnes Prydain.

Byddwch yn gymwys os yw’ch busnes:

  • wedi’i leoli yn y DU
  • yn gallu denu cyllid cyfatebol cyfwerth gan fuddsoddwyr preifat trydydd parti a sefydliadau
  • wedi codi o leiaf £250,000 mewn buddsoddiad ecwiti gan fuddsoddwyr trydydd parti yn y 5 mlynedd diwethaf.

Bydd y gronfa yn agored i geisiadau ar 20 Mai 2020. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Mae canllawiau manylach ar gael ar wefan British Business Bank.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.