BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwobr Green Alley 2024

Networking Connection, group meeting, recycling symbol on a poster

Ydych chi’n fusnes gwyrdd newydd neu’n eco-entrepreneur gyda syniad ardderchog yn y sector economi gylchol a’r economi werdd?

Mae Gwobr Green Alley yn chwilio am syniadau gwyrdd gwych, gwasanaethau, cynhyrchion a thechnolegau newydd a all droi gwastraff yn adnodd. Yn gyfnewid am hynny, maent yn cynnig cefnogaeth strategol, cyfleoedd rhwydweithio ac arbenigedd mewn ymuno â’r economi gylchol ledled Ewrop, a gwobr ariannol gwerth €25,000.

Rhaid i fusnesau newydd sy’n gwneud cais ar gyfer y Green Alley Award orfod ffitio i mewn i un o'r categorïau canlynol:

  • Ailgylchu
  • Atal gwastraff
  • Atebion Digidol

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Tachwedd 2023.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Green Alley.

Mae’r Addewid Twf Gwyrdd yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau gweithredol tuag at wella eu cynaliadwyedd, arddangos yr effaith gadarnhaol maent yn ei gael ar bobl a lleoedd o’u cwmpas, yn ogystal ag ymuno â chymuned gynyddol o sefydliadau blaengar sy’n helpu Cymru i bontio dyfodol carbon isel.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.