BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Helpu eich busnes gyda phwysau costau byw

Wrth i gostau byw barhau i gynyddu, mae busnesau dan bwysau i ddod o hyd i ffyrdd o leihau eu costau. Gall arweiniad ac awgrymiadau diweddaraf Banc Busnes Prydain eich helpu i gynyddu eich gwytnwch a lleihau eich gorbenion.

Mae'r arweiniad yn cynnwys:

  • Canllaw i adeiladu gwytnwch busnes
  • 10 ffordd o leihau costau eich busnes
  • Sut y gall eich busnes fynd i'r afael â chostau byw
  • 7 ffordd o leihau dyled eich busnes

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Rising business cost support - British Business Bank (british-business-bank.co.uk)

Mae Busnes Cymru yma i gefnogi busnesau drwy'r argyfwng costau byw. I gael gwybod mwy, cliciwch ar y ddolen ganlynol Cost Gwneud Busnes | Drupal (gov.wales) 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.