BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Llwyfannau i roi gwybod am incwm hunangyflogedig i CThEF

small business owner, florist, using a laptop

O 1 Ionawr 2024, bydd angen i lwyfannau fel Airbnb, Uber, Deliveroo ac Etsy gofnodi faint o arian y mae pobl yn ei wneud drwy'r llwyfannau a’i adrodd i CThEF. Mae'r rheolau wedi cael eu cyflwyno fel rhan o ymgyrch i atal osgoi talu treth gan bobl sy'n llawrydd, yn hunangyflogedig neu sy’n gwneud arian yn ddistaw bach.

I gael mwy o wybodaeth ac i ddarllen mwy am y rheolau, ciciwch ar y ddolen ganlynol Reporting rules for digital platforms - GOV.UK 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.