BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Pecyn cymorth allforio ar gyfer busnesau llai

manager or engineer worker in casual suit standing in shipping container yard holding laptop

Mae'r Adran Busnes a Masnach wedi lansio pecyn cymorth i helpu busnesau bach i allforio i'r Unol Daleithiau.

Mae'r pecyn cymorth wedi cael ei gynllunio ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh) sydd eisiau masnachu rhwng y 2 gynghreiriad agos. Mae'n helpu BBaChau i ddod o hyd i gymorth yn y DU gan yr Adran Busnes a Masnach a ffynonellau eraill i helpu eu busnes i dyfu ac allforio, yn enwedig i'r Unol Daleithiau.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Export advice for SMEs doing business in the UK and overseas - GOV.UK 

Yn dechrau neu’n tyfu eich busnes allforio? Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gymorth, arweiniad a chyngor: Hafan | Busnes Cymru - Allforio (llyw.cymru)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.