BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Rhentu cartrefi: llety gwely a brecwast a ddefnyddir at ddibenion digartrefedd

1:09

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn am y diwygiadau arfaethedig i Atodlen 2 o Ddeddf 2016 a fydd yn atal llety gwely a brecwast a ddefnyddir at ddibenion digartrefedd rhag bod yn ddarostyngedig i gontract meddiannaeth:

  • y risg o ostyngiad yn narpariaeth y llety gwely a brecwast sydd ar gael fel llety dros dro 
  • risgiau ychwanegol i aelwydydd digartref

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 15 Medi 2023.

I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol Rhentu cartrefi: llety gwely a brecwast a ddefnyddir at ddibenion digartrefedd | LLYW.CYMRU 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.