BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Sut mae gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

Mae gan y Sefydliad Iechyd Meddwl Hyb Cyngor ar y Coronafeirws sy’n sôn am sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Mae’n cynnwys:

  • cyngor ar iechyd meddwl
  • gofalu am eich iechyd meddwl wrth weithio
  • gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles wrth aros gartref
  • unigrwydd yn ystod y pandemig

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.