BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Ailgylchu 2023

A selection of garbage for recycling. Segregated metal, plastic, paper and glass

Bydd Wythnos Ailgylchu 2023 yn cael ei chynnal rhwng 16 a 22 Hydref 2023. Mae'n un wythnos y flwyddyn lle mae manwerthwyr, brandiau, cwmnïau rheoli gwastraff, cymdeithasau masnach, llywodraethau a'r cyfryngau yn dod at ei gilydd i gyflawni un nod: sef cymell y cyhoedd i ailgylchu mwy o'r pethau cywir, yn amlach.

Mae thema eleni - Yr Helfa Ailgylchu Fawr - yn canolbwyntio ar "bethau a gollwyd": yr eitemau y gellir eu hailgylchu ond sy'n aml yn cael eu colli yn y cartref.  

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni canlynol:

Cofrestrwch ar gyfer yr Addewid Twf Gwyrdd, ac ymrwymo i gamau cadarnhaol a fydd yn helpu eich busnes i leihau ei ôl troed carbon ac effeithio ar yr amgylchedd gan sicrhau perfformiad cynaliadwy ar yr un pryd.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.