BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Dim Gwastraff 2023

Yn barod i leihau eich gwastraff?

Mae #WythnosDimGwastraff, rhwng 4 a 8 Medi 2023, yn ymgyrch ymwybyddiaeth flynyddol ar lawr gwlad sydd wedi ennill gwobrau ac yn cael ei chynnal ar-lein ac ar lawr gwlad.

Mae'n helpu deiliaid tai, busnesau, sefydliadau, ysgolion, prifysgolion a grwpiau cymunedol i leihau gwastraff tirlenwi fel y gallwch arbed arian, cadw adnoddau a diogelu'r amgylchedd.

Darganfyddwch sut gall eich busnes gymryd rhan a chael mynediad at adnoddau am ddim drwy glicio ar y ddolen ganlynol Home - Zero Waste Week

Cofrestrwch ar gyfer yr Addewid Twf Gwyrdd, ac ymrwymo i gamau cadarnhaol a fydd yn helpu eich busnes i leihau ei ôl troed carbon ac effeithio ar yr amgylchedd gan sicrhau perfformiad cynaliadwy ar yr un pryd. 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.