BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Tech Cymru yn dychwelyd yn 2025

People attending an event

Mae Wythnos Tech Cymru, sy’n cael ei chyflwyno gan Technology Connected, yn arddangos technoleg o Gymru ac yn hyrwyddo'r diwydiant ar y llwyfan byd-eang.

Mae'n cysylltu, yn hyrwyddo ac yn datblygu Cymru fel canolfan arbenigedd ar gyfer technolegau galluogi a thechnolegau sy'n datblygu, a'u cymwysiadau ar gyfer busnes a chymdeithas heddiw. 

Bydd Wythnos Tech Cymru 2025 yn uwchgynhadledd dechnoleg ryngwladol yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd, rhwng 24 a 26 Tachwedd 2025, gan ddod â rhai o feddyliau technoleg gorau'r byd at ei gilydd i ddysgu, cysylltu a gwneud busnes, ynghyd â chyfleoedd am nawdd ac arddangos.

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn arddangos, mynychu neu siarad yn yr uwchgynhadledd dechnoleg ryngwladol, gallwch gofrestru nawr i dderbyn rhagor o wybodaeth drwy Wales Tech Week - 24-26 Tachwedd 2025


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.