BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Y newyddion diweddaraf gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)

person using a digital device checking shipping containers

Cyngor Arloesi

Ydych chi'n gwneud pethau newydd neu arloesol gyda gwybodaeth bersonol? Ydych chi'n chwilio am gyngor cyflym, uniongyrchol ynghylch y ffordd orau o gydymffurfio â'r gyfraith diogelu data gyda'ch cynnyrch neu wasanaeth newydd? 

Os felly, gall gwasanaeth Cyngor Arloesi yr ICO eich helpu Innovation advice service | ICO

Canllawiau newydd ar gadw plant yn ddiogel ar-lein

Hyd yn oed os ydych chi'n rhedeg gwasanaeth ar-lein i oedolion yn unig, fel platfform dod o hyd i gariad ar-lein neu gêm fideo nad yw'n addas i blant, rhaid i chi asesu a yw plant yn debygol o gael mynediad at eich gwasanaeth. Hyd yn oed os ydych chi'n datgan yn eich telerau gwasanaeth na ddylai pobl dan 18 oed gael mynediad at eich gwasanaeth, rydych chi'n dal i fod o fewn cwmpas y cod os yw plant yn cael mynediad at eich gwasanaeth mewn gwirionedd. 

Bydd y canllaw newydd "likely to be accessed" yn eich helpu i ddeall eich cyfrifoldebau o dan y Cod Plant. 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.