BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) – Cymorth Penodol i'r Sector (SSF) Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 2

Rhoddodd y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF) Cronfa Sector-Benodol (SSF) Cam 2 gymorth ariannol brys i fusnesau a'u gweithwyr (yn y sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth yn bennaf gan gynnwys cadwyni cyflenwi) lle mae busnesau wedi cael eu gorfodi i gau neu wedi cael eu heffeithio'n sylweddol gan gyfyngiadau.

Amcan y gronfa yw ategu mesurau ymateb Covid-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i fanylion y sefydliadau a ddyfarnwyd ynghyd â dadansoddiad rhanbarthol a sector drwy ddefnyddio'r dolenni isod: