BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Llywodraeth Cymru Cronfa Cadernid Economaidd Sefydliadau a Ddyfarnwyd Cam 1

Rhoddodd Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (Cam 1) gymorth ariannol i fusnesau a sefydliadau cymwys a oedd yn wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Diben y Gronfa oedd cefnogi busnesau a sefydliadau gan roi cymorth ariannol di-oed i’w helpu nhw drwy ganlyniadau economaidd pandemig COVID-19. Roedd y gronfa’n ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill a oedd yn cefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i fanylion y sefydliadau y dyfarnwyd cyllid iddynt trwy ddefnyddio'r dolenni isod.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.