Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol

Fframwaith Prentisiaethau yn Caffael

Rhif y Fframwaith:  FR03071     Rhifyn: 1     Dyddiad:   24/09/2014

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Institute of the Motor Industry (IMI) ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Dadansoddwr Contractau neu Brynwr Cynorthwyol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: IMI


Fframwaith Prentisiaethau yn Cyfrifeg

Rhif y Fframwaith:  FR03887     Rhifyn: 10     Dyddiad: 12/08/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Financial Skills Partnership ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2, 3 a 4 o fewn y sector Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwyydd/Clerc Cyfrifon, Derbynnydd Arian, Clerc Rheoli Credyd a Chlerc Llyfr Gwerthu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Technegydd Cyfrifyddu dan Hyfforddiant a Chyfrifydd Cynorthwyol.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Technegydd Cyfrifyddu a Rheolwr Cyfrifon.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Financial Skills Partnership.


Fframwaith Prentisiaethau yn Profiant

Rhif y Fframwaith : FR04001   Rhifyn: 1   Dyddiad: 23/03/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith  hwn gan Skills for Justice ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith  hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer rôl Technegydd Profiant.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith  hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Justice


Fframwaith Prentisiaethau yn Trawsgludo

Rhif y Fframwaith: FR04093   Rhifyn: 2   Dyddiad: 15/06/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Justice ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 4 a 6 o fewn y galwedigaethau Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae'r Lefel 4 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer rôl Technegydd Trawsgludo.

Mae'r Lefel 6 Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, yn cynnwys Trawsgludwr a Thrawsgludwr Trwyddedig.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Justice.


Fframwaith Prentisiaethau yn Cyngor Cyfreithiol

Rhif y Fframwaith:  FR04206     Rhifyn: 2     Dyddiad:  11/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Justice ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cynghorwyr i gyfeirio unigolion at gynrychiolwyr cyfreithiol.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys cynghorwyr neu weithwyr achosion cyfreithiol cyffredinol.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Justice.


Fframwaith Prentisiaethau yn Prentisiaeth Uwch mewn Yswiriant

Rhif y Fframwaith:  FR04212     Rhifyn: 4     Dyddiad:     12/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Financial Skills Partnership ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 4 o fewn y sector Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 4 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys technegwyr hawliadau, broceru a gwarantu neu arweinwyr/goruchwylwyr timau.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Financial Skills Partnership.


Fframwaith Prentisiaethau yn Darparu Gwasanaethau Ariannol

Rhif y Fframwaith:  FR04213     Rhifyn: 23     Dyddiad:   19/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Financial Skills Partnership ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3 o fewn y sector Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweinyddwyr Gwarantu Yswiriant, Gweinyddwyr Trin Hawliadau, Gweinyddwyr Broceru a Derbynwyr Arian mewn Banc. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gwarantwr dan Hyfforddiant, Swyddog Hawliadau dan Hyfforddiant, Brocerwr dan Hyfforddiant neu Gynrychiolydd Gwerthiannau ac Uwch-dderbynnydd Arian mewn Banc.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Financial Skills Partnership.


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwasanaethau Cyfreithiol 

Rhif y Fframwaith:  FR04215     Rhifyn: 7     Dyddiad:   19/01/2018

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Justice ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Cyfreithiol ac Ariannol. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu. 

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau sy'n darparu gwasanaethau cyfreithiol yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac nid-er-elw, gan gynnwys Gweithiwr Achosion, Gweithredwr Cyfreithiol dan Hyfforddiant, Uwch-Gynorthwyydd Paragyfreithiol a Thrawsgludo.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Justice.


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales