Gwasanaethau Gofal Plant

Fframwaith Prentisiaethau yn Gwaith Chwarae Uwch - anstatudol

Rhif y Fframwaith: FR00650     Rhifyn:  1    Dyddiad: 15/06/2011

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 3 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Plant. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Chwarae ac Uwch-weithiwr Chwarae.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaeth Uwch mewn Gwaith Chwarae

Rhif y Fframwaith: FR02867       Rhifyn:   1   Dyddiad:  28/01/2015

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Plant. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 5 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys ymarferydd uwch a rheolwr.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaethau yn Gwaith Chwarae

Rhif y Fframwaith: FR03872    Rhifyn:  3    Dyddiad: 13/06/2016

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills Active ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3  o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Plant. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Chwarae Cynorthwyol a Chynorthwyydd Canolfan Chwarae.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Gweithiwr Chwarae ac Uwch-weithiwr Chwarae.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills Active


Fframwaith Prentisiaethau yn Proffesiynol mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Rhif y Fframwaith: FR04089    Rhifyn:  4    Dyddiad:  08/06/2017

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Care & Development  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefel 5 o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Plant. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 5 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Rheolwr Ymarfer Plentyndod, Rheolwr Cynorthwyol, Ymarferydd Uwch ac Arweinydd Dechrau'n Deg.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Care & Development


Fframwaith Prentisiaethau yn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Rhif y Fframwaith: FR04447    Rhifyn:  5    Dyddiad: 01/09/2019

Cytunwyd ar gynnwys y Fframwaith hwn gan Skills for Care & Development  ac maent wedi'i gyhoeddi.

TROSOLWG:

Mae'r Fframwaith hwn yn nodi'r safonau a'r meini prawf ar gyfer cyflwyno darpariaeth hyfforddiant Lefelau 2 a 3  o fewn y sector Gwasanaethau Gofal Plant. Os cwblheir y ddarpariaeth, caiff cymhwyster wedi'i ddynodi/reoleiddio ei ddyfarnu.

Mae Prentisiaeth Lefel 2 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Cynorthwyydd Meithrinfa, Cynorthwyydd Grŵp Chwarae, Cynorthwyyd Crèche a Chynorthwyydd Cymorth Iechyd y Blynyddoedd Cynnar.

Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn addas ar gyfer amrywiaeth o rolau, gan gynnwys Ymarferydd Meithrinfa, Gofalwr Plant ac Arweinydd Crèche.

RHAGOR O WYBODAETH

I weld cynnwys y Fframwaith hwn a'r fanyleb lawn, cysylltwch: Skills for Care & Development


Gellir cael mwy o wybodaeth hefyd gan:

FEAD DfES
Ty Afon
Bedwas Rd
Bedwas
Cf83 8WT     
DfES-ApprenticeshipUnit@wales.gsi.gov.uk
Gwefan   website: www.llyw.cymru www.gov.wales