BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Ymwybyddiaeth Tlodi Tanwydd 2023

Woman In Gloves With Hot Drink Trying To Keep Warm By Radiator During Cost Of Living Energy Crisis

Ddydd Iau 30 Tachwedd 2023 yw Diwrnod Ymwybyddiaeth Tlodi Tanwydd, a drefnir gan National Energy Action. Mae’n ddwy flynedd ers dechrau’r argyfwng ynni (energy crisis), ac ers 1 Hydref, mae 6.3 miliwn o aelwydydd yn y DU yn profi tlodi tanwydd.

Os ydych chi’n cael trafferth â’ch biliau ynni ac angen cyngor pellach, dewiswch y dolenni canlynol:

I gael gwybodaeth gan Lywodraeth y DU am gymorth biliau ynni, dewiswch y ddolen ganlynol: Energy bills support factsheet - GOV.UK  

Gallai eich busnes dorri costau wrth ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai, a lleihau gwastraff. Dewiswch y ddolen ganlynol i fynd i dudalen Effeithlonrwydd Adnoddau Busnes Cymru 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.