Gweminarau Gweithio’n Ddoethach

Rydyn ni yma i helpu eich busnes i weithio’n ddoethach ar yr un pryd ag aros yn ddiogel ar-lein.

Os ydych chi eisiau gwella cynhyrchiant drwy weithio hybrid, neu os ydych chi eisiau treulio llai o amser ar dasgau gweinyddol llafurus, bydd ein cyfres o weminarau Gweithio’n Ddoethach am ddim yn helpu i leddfu’r pwysau a meithrin eich hyder digidol.

O rannu ffeiliau a galwadau cynadledda, i fonitro gwerthiant a chyllid, dysgwch sut gallwch chi weithio ar-lein yn rhwydd gydag offer ar-lein sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i wneud y gorau o’r diwrnod gwaith.


Gweithio'n Gallach, Gweithio'n Fwy Diogel (hyd at 5 o weithwyr)

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach neu newydd ar-lein, fe wnawn ni ddangos yr offer ar-lein a fydd yn eich helpu i arbed amser a chynyddu adnoddau, er mwyn i chi allu gwneud mwy gyda llai. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs gweithio o bell hwn yn cynnwys:

 • Sut mae rheoli eich busnes yn effeithlon ar-lein
 • Adnoddau swyddfa rhad/am ddim ar gyfer cyllidebau cyfyngedig
 • Sut i weithio'n fwy effeithlon ar-lein
 • Ymgorffori diogelwch o’r cychwyn cyntaf i ddiogelu eich busnes

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Gweithio'n Gallach, Gweithio'n Fwy Diogel (5+ o weithwyr)

Os ydych chi eisiau cyfnerthu symud eich busnes ar-lein, fe wnawn ni ddangos modelau gweithio hybrid ac offer ar-lein i’ch helpu i arbed amser a meithrin gwytnwch. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs gweithio hybrid hwn yn cynnwys:

 • Modelau gweithio hybrid sy’n cynnig mwy o hyblygrwydd
 • Adnoddau Office i'ch helpu i weithio’n gyflymach ac yn fwy effeithlon
 • Sut i reoli perthnasoedd â chwsmeriaid a chyflenwyr
 • Sut mae diogelu eich busnes rhag ymosodiadau seiber

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


Seibergadernid

A yw eich busnes wedi’i amddiffyn rhag seiberdroseddu? Mae seiberdroseddu yn effeithio ar fusnesau o bob maint, ond mae camau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich un chi.

Gallwch gael cyngor am ddim gan arbenigwyr yng Nghanolfan Seibergadernid Cymru ac Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol Tarian, sy’n ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad Cadernid Seiber arbennig hwn:

 •          Dysgu am y 5 colofn diogelwch
 •            Beth i’w wneud os bydd eich busnes o dan fygythiad
 •            Achrediad Cyber Essentials​​​                                                                                                                                                                                                                   

Gweld y dyddiadau ac archebu lle

 


Peidiwch ag anghofio trefnu eich sesiwn un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol pan fyddwch chi yn y gweithdy!


 

BC Digwyddiadau

13 Gor 2022
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] -CCIF (Ar-Lein)
Mae'r cwrs ar-lein hwn yn esbonio sut i sicrhau...
14 Gor 2022
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Os ydych chi’n rhedeg busnes bach newydd neu’n...
19 Gor 2022
Darparu Cyrsiau Ar-lein a Gwasanaethau Rhithwir- CCIF (Ar-Lein)
Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cynnig ffyrdd hawdd i chi...
20 Gor 2022
Y Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - CCIF (Ar-lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn amlinellu sut y gallwch...
20 Gor 2022
Marchnata Digidol (Uwch) - CCIF (Ar-Lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys technegau...
Fwy o Ddigwyddiadau