Gweminarau Gweithio’n Ddoethach

Rydyn ni yma i helpu eich busnes i weithio’n ddoethach ar yr un pryd ag aros yn ddiogel ar-lein.

Os ydych chi eisiau gwella cynhyrchiant drwy weithio hybrid, neu os ydych chi eisiau treulio llai o amser ar dasgau gweinyddol llafurus, bydd ein cyfres o weminarau Gweithio’n Ddoethach am ddim yn helpu i leddfu’r pwysau a meithrin eich hyder digidol.

O rannu ffeiliau a galwadau cynadledda, i fonitro gwerthiant a chyllid, dysgwch sut gallwch chi weithio ar-lein yn rhwydd gydag offer ar-lein sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i wneud y gorau o’r diwrnod gwaith.


Gweithio'n Gallach, Gweithio'n Fwy Diogel 

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach neu newydd ar-lein, fe wnawn ni ddangos yr offer ar-lein a fydd yn eich helpu i arbed amser a chynyddu adnoddau, er mwyn i chi allu gwneud mwy gyda llai. Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs gweithio o bell hwn yn cynnwys:

  • Sut mae rheoli eich busnes yn effeithlon ar-lein
  • Adnoddau swyddfa rhad/am ddim ar gyfer cyllidebau cyfyngedig
  • Modelau gweithio hybrid sy’n cynnig mwy o hyblygrwydd
  • Ymgorffori diogelwch o’r cychwyn cyntaf i ddiogelu eich busnes

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Seibergadernid

A yw eich busnes wedi’i amddiffyn rhag seiberdroseddu? Mae seiberdroseddu yn effeithio ar fusnesau o bob maint, ond mae camau y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich un chi.

Gallwch gael cyngor am ddim gan arbenigwyr yng Nghanolfan Seibergadernid Cymru ac Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol Tarian, sy’n ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad Cadernid Seiber arbennig hwn:

  •          Dysgu am y 5 colofn diogelwch
  •            Beth i’w wneud os bydd eich busnes o dan fygythiad
  •            Achrediad Cyber Essentials​​​                                                                                                                                                                                                                   

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb

 


Peidiwch ag anghofio trefnu eich sesiwn un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol pan fyddwch chi yn y gweithdy!


 

BC Digwyddiadau

4 Ebr 2023
Y Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - CCIF (Ar-lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn amlinellu sut y gallwch...
5 Ebr 2023
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys marchnata e-bost...
12 Ebr 2023
Y Cyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr - CCIF (Ar-lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn dangos ffyrdd hwylus...
13 Ebr 2023
Marchnata E-bost Effeithiol - CCIF (Ar-Lein)
Er gwaethaf dylanwad cynyddol y cyfryngau cymdeithasol,...
Fwy o Ddigwyddiadau