Gweminarau Gweithio’n Ddoethach

Ar ôl newid i weithio gartref yn hytrach nag yn y swyddfa, nawr yw’r amser i gael gwybod sut gallwch chi wneud yn fawr o’r diwrnod gwaith newydd.

Bydd ein gweminarau Gweithio’n Ddoethach yn rhannu gwybodaeth am yr apiau swyddfa sy’n lleihau’r pwysau arnoch wrth i chi geisio rhedeg eich busnes o gartref y teulu. O rannu ffeiliau a galwadau cynadleddau, i fonitro gwerthiannau a chyllid, cewch wybod sut gallwch chi barhau i weithio a chadw’n ddiogel.

Byddwch chi’n sicr yn cyflwyno rhai o’r arferion hyn yn eich busnes, hyd yn oed wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio.

Deacon Marriner staff in their office.
Y Swyddfa Ar-lein

Darganfod triciau digidol sy’n eich galluogi i weithio ac i gadw’n ddiogel ar yr un pryd

Damian Burgess, Red Squirrel Marketing, using a laptop in Cardiff Bay.
Gwella Perfformiad

Adnoddau ar-lein syml i sicrhau llwyddiannau bach a gwelliannau mawr

Celtest staff working in a workshop.
Cadw’n Ddiogel Ar-lein

Ffyrdd hawdd o warchod eich hun rhag seiberdroseddwyr


Peidiwch ag anghofio trefnu eich sesiwn 1:1 gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol pan fyddwch chi yn y gweithdy!


 

Dywedodd 97% o’r rhai fu ar ein cyrsiau eu bod yn fuddiol i’w busnes

 • “Mae cael rhagor o gyngor yn amhrisiadwy”
  Sunnybank Holiday Accommodation

   
 • “Roedd yn fuddiol iawn ac yn llawn gwybodaeth”
  Davies Warlow Chartered Accountants

   
 • “Roedd yn fanwl iawn, a byddai o gymorth mawr i unrhyw fusnes”
  Counselling Choices

Mae ein gwasanaeth llawn yn cynnwys

 • Gweithdai busnes am ddim: cyfle i ddysgu ffyrdd ymarferol o fanteisio i’r eithaf ar adnoddau ar-lein a thechnolegau ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr
 • Cymorth un i un wedi’i deilwra: cyfle am sesiwn un i un gyda Chynghorydd Busnes Digidol a chynllun gweithredu wedi’i deilwra
 • Adolygu gwefan: cyfle am adolygiad am ddim o’ch gwefan i ddod o hyd i feysydd i’w gwella er mwyn ennill cwsmeriaid newydd


Telerau ac Amodau

Gallwch ddod o hyd i sut mae Busnes Cymru yn delio â’ch gwybodaeth, yma. Os ydych yn archebu eich lle mewn digwyddiad gan Busnes Cymru neu Lywodraeth Cymru, efallai y byddwn ni’n defnyddio'r wybodaeth y byddwch chi’n ei rhoi er mwyn cynnig gwasanaeth personol neu wasanaeth lleol, er mwyn rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth, er mwyn gofyn eich barn ac i’n helpu ni i wella ein gwasanaethau.

Mae gan wefannau rydyn ni’n cysylltu â nhw Delerau ac Amodau sy’n debygol o fod yn wahanol i’n rhai ni. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod ein Telerau ac Amodau yn berthnasol i wefannau eraill.

BC Digwyddiadau
3 Rhag 2020
Y Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - CCIF (Ar-lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
3 Rhag 2020
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
3 Rhag 2020
Cyflwyniad i Optimeiddio Peiriannau Chwilio [SEO] -CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
4 Rhag 2020
Marchnata Digidol (Uwch) - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
4 Rhag 2020
Marchnata Digidol – Lefel Uwch - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Fwy o Ddigwyddiadau

“Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi bod yn gyfrwng i’n helpu ni i dyfu ein busnes...”

Darllenwch sut mae Magnolia yn llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol
Ydych chi’n barod i ymuno â nhw? Cofrestrwch gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cymorth digidol am ddim!