BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Astudiaethau Achos Gwobrau

Cydnabuwyd ers tro bod gwobrau busnes yn darparu llwyfan gwych i fusnesau hyrwyddo eu gwasanaethau.

Mae ein hymchwil yn dangos mai ychydig o fenywod busnes sy’n cynnig am y gwobrau hyn, fodd bynnag, mae yna fenywod sy’n dangos y ffordd. Rydym wedi cynnal cyfres o gyfweliadau gyda merched o bob rhan o Gymru sydd wedi enwebu eu hunain ar gyfer gwobrau. Darllenwch eu straeon isod i ddarganfod pa fuddion a gawsant o wneud hynny. Gobeithiwn y bydd eu straeon yn ysbrydoli mwy o fenywod i ymgeisio am wobrau yn y dyfodol.