Gweithio gyda prifysgolion a cholegau

Mae porthol Arbenigedd Cymru yn cynnig pwynt mynediad canolog ar gyfer yr arbenigedd a'r cyfleusterau sydd ar gael mewn Prifysgolion a Cholegau yng Nghymru.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)

Mae'r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau i arloesi a thyfu. Mae'n gwneud hyn drwy eu cysylltu â phrifysgol ac unigolyn graddedig i weithio ar brosiect penodol.

SMARTExpertise

Mae SMARTExpertise yn cynnig cymorth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol sy’n galw am arbenigedd eang i brofi syniad neu ddatrys problem o fewn diwydiant.