Gweithio gyda prifysgolion a cholegau

Mae porthol Arbenigedd Cymru yn cynnig pwynt mynediad canolog ar gyfer yr arbenigedd a'r cyfleusterau sydd ar gael mewn Prifysgolion a Cholegau yng Nghymru.

Categori Cynnyrch
Categori Cynnyrch
Math o Sefydliad
Math o Sefydliad
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (RTG)

Mae'r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau i arloesi a thyfu. Mae'n gwneud hyn drwy eu cysylltu â phrifysgol ac unigolyn graddedig i weithio ar brosiect penodol.

Gweithio gyda Prifysgolion a Cholegau
Gweithio gyda Prifysgolion a Cholegau

Gweithio gyda Prifysgolion a Cholegau.

Mynediad i Sgiliau Graddedigion ac Is-raddedigion
Mynediad i Sgiliau Graddedigion ac Is-raddedigion

Mae gan Brifysgolion a Cholegau yng Nghymru sylfaen wybodaeth sy'n eang a dwfn, ac sy'n cynhyrchu graddedigion medrus o safon.