Digwyddiadau

Mae digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau’n cynnig cyngor ymarferol i ddeall sut y gall eich busnes wneud y gorau o dechnoleg ar-lein i wella prosesau, arbed amser a thyfu trosiant.

Os ydych chi’n fusnes masnachol bach yng Nghymru, gallwch archebu lle yn uniongyrchol i ddod i un o’n digwyddiadau am ddim isod.

Neu, os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i leoliad neu bwnc sy’n addas i chi, ffoniwch ni ar 03332 408329 ac fe wnawn ni archebu lle i chi yn y digwyddiad nesaf sydd ar gael sy’n ateb eich gofynion.

Cymerwch ychydig o amser er mwyn ymgyfarwyddo eich hun â’n hymarferion preifatrwydd.


Gwerthwch fwy drwy farchnata'n ddigidol

Ymgysylltwch â mwy o gwsmeriaid a rhowch hwb i’ch gwerthiannau gyda strategaeth cyfryngau cymdeithasol

Offer ar-lein i dyfu'ch busnes

Arbedwch arian a symleiddiwch eich prosesau busnes drwy ddefnyddio llwyfannau cwmwl

Cyflwyniad i farchnata digidol

Hanfodion marchnata digidol i’ch helpu i greu ymgyrchoedd marchnata ar-lein llwyddiannus

Y Digidol Amdani!

Arddangosiadau byw o ddulliau ar-lein wedi’u teilwra i’ch anghenion busnes chi

Gwerthwch fwy drwy farchnata'n ddigidol

Cynyddwch eich cylch o gwsmeriaid a chynyddwch elw gyda strategaeth marchnata digidol

Cynyddwch draffig i’ch gwefan

Gwnewch eich gwefan yn well i fod yn amlycach na’ch cystadleuwyr ar y we a denu cwsmeriaid newydd

SEO i dyfu'ch busnes

Byddwch yn amlycach na’ch cystadleuwyr ar beiriannau chwilio i ddenu cwsmeriaid newydd a rhoi hwb i werthiannau

Office 365 yn ehangu eich busnes

Gweithiwch mewn ffordd fwy effeithlon, o unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais, gan arbed amser ac arian a chadw’ch ffeiliau’n ddiogel

Ennill mwy o gwsmeriaid drwy ddefnyddio CRM

Ehangwch ar-lein drwy ddiogelu data eich busnes a’ch cwsmeriaid

Gwneud treth digidol yn hawdd

Dsygu beth mae trethiant digidol yn ei olygu i chi a sut y gall meddalwedd am ddim eich helpu i oresgyn heriau y gallech eu gwynebu.

BC Digwyddiadau
1 Gor 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Trearddur Bay
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
2 Gor 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cynyddwch Draffig I’ch Gwefan
Pontypridd
Mae 55% o fusnesau bach yn denu mwy o gwsmeriaid drwy...
3 Gor 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Ebbw Vale
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
4 Gor 2019
Amddiffyn eich Busnes rhag Seiberdrosedd
Pembroke Dock
Pe bai eich busnes yn profi seiberdrosedd neu...
4 Gor 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Haverfordwest
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
Fwy o Ddigwyddiadau
Rhagor o wybodaeth

Dysgwch sut mae busnesau eraill yng Nghymru wedi gweld twf gwirioneddol drwy’r gwasanaeth

Archwilio Astudiaethau Achos Cyflymu Cymru i Fusnesau

Archwilio ein digwyddiadau technegol digidol a gynhelir yn fuan ledled Cymru 

Archebwch le mewn gweithdy rhad ac am ddim

neu ffoniwch:

03000 6 03000

Cofrestrwch eich busnes ar y gwasanaeth di-dâl nawr!