Cyrsiau ar-lein am ddim

Os oes angen help arnoch i fynd â’ch busnes ar-lein, rydyn ni yma i chi. Byddwn yn rhoi’r sgiliau a’r gefnogaeth ddigidol i chi i ddiogelu eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

P'un a ydych chi'n newydd i’r byd digidol neu'n ystyried gwneud mwy o'ch presenoldeb ar-lein, mae gennym weminar fanwl yn aros amdanoch chi.

 

Rhedeg eich Busnes Ar-lein: Ble i Ddechrau

Rhedeg Eich Busnes Ar-lein: Ble i Ddechrau - Cwrs ar-lein am ddim

Rhedeg busnes bach newydd neu fusnes sy’n tyfu ac eisiau creu delwedd broffesiynol ar-lein ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Byddwn yn eich arwain drwy bopeth sydd ei angen arnoch i greu neu gomisiynu eich gwefan newydd Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs Cychwyn Arni Ar-lein hwn yn cynnwys:

 • Cychwyn arni gydag enwau parth a gwe-letya 
 • Sefydlu a rheoli cyfrif e-bost proffesiynol
 • Manteision ac anfanteision defnyddio Wix, WordPress, Shopify, GoDaddy a mwy

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Mae ein gweminarau Gweithio’n Ddoethach yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am:

 • hyrwyddo'ch busnes ar gyfryngau cymdeithasol
 • Adnoddau ar-lein i'ch helpu i weithio’n gyflymach ac yn fwy effeithlon
 • Cadw’n ddiogel ar-lein a gwarchod eich busnes

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gweithio Ar-lein - Seibergadernid 

Dysgu rhagor


Mae ein gweminarau Hyrwyddo Eich Busnes yn dangos i chi sut mae gwneud y canlynol:

 • Dweud wrth bobl eich bod ar agor, neu y byddwch chi cyn bo hir
 • Targedu cwsmeriaid newydd i gael arian yn y banc
 • Siarad â chwsmeriaid yn eu hiaith

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gwybodaeth Sylfaenol am y Cyfryngau Cymdeithasol - Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - Darparu Cyrsiau Ar-lein - Marchnata E-bost Effeithiol  

Dysgu rhagor


Bydd ein gweminarau Cystadlu Ar-lein yn helpu eich busnes i ddringo i’r cam nesaf a:

 • Gwneud yn siŵr bod pobl yn dod o hyd i chi yn hytrach na'ch cystadleuwyr
 • Rhoi rheswm i bobl brynu gennych chi pan fyddan nhw’n cyrraedd eich gwefan
 • Troi cwsmeriaid posibl yn gwsmeriaid ffyddlon sy’n prynu gennych chi’n gyson

Mae'r pynciau'n cynnwys:
SEO - Marchnata Digidol - Gwefannau - E-Fasnach - Mewnwelediadau a Dadansoddeg - Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic

Dysgu rhagorBC Digwyddiadau

11 Hyd 2022
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys marchnata e-bost...
13 Hyd 2022
Y Cyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr - CCIF (Ar-lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn dangos ffyrdd hwylus...
13 Hyd 2022
Gwefannau - CCIF (Ar-Lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys technegau...
18 Hyd 2022
Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic - CCIF (Ar-Lein)
Gall defnyddio hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol...
18 Hyd 2022
Marchnata E-bost Effeithiol - CCIF (Ar-Lein)
Er gwaethaf dylanwad cynyddol y cyfryngau cymdeithasol,...
Fwy o Ddigwyddiadau