Cyrsiau ar-lein am ddim

Os oes angen help arnoch i fynd â’ch busnes ar-lein, rydyn ni yma i chi. Byddwn yn rhoi’r sgiliau a’r gefnogaeth ddigidol i chi i ddiogelu eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

P’un ai a ydych chi’n newydd i dechnoleg ddigidol neu’n awyddus i wneud mwy o’ch presenoldeb ar-lein, mae gennym weminar fanwl yn aros amdanoch chi.

Cliciwch 'Dewis pwnc' i gael rhagor o wybodaeth a chadw eich lle am ddim

Rhedeg Eich Busnes Ar-lein: Ble i Ddechrau - Cwrs ar-lein am ddim

Rhedeg busnes bach newydd neu fusnes sy’n tyfu ac eisiau creu delwedd broffesiynol ar-lein ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Byddwn yn eich arwain drwy bopeth sydd ei angen arnoch i greu neu gomisiynu eich gwefan newydd Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs Cychwyn Arni Ar-lein hwn yn cynnwys:

 • Cychwyn arni gydag enwau parth a gwe-letya 
 • Sefydlu a rheoli cyfrif e-bost proffesiynol
 • Manteision ac anfanteision defnyddio Wix, WordPress, Shopify, GoDaddy a mwy

Gweler y dyddiadau ac archebwch eich lle


Mae ein gweminarau Gweithio’n Ddoethach yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am:

 • Mynediad o bell er mwyn i chi allu gweithio o unrhyw le
 • Adnoddau ar-lein i'ch helpu i weithio’n gyflymach ac yn fwy effeithlon
 • Cadw’n ddiogel ar-lein a gwarchod eich busnes

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gweithio Ar-lein - Seiberddiogelwch - Microsoft 365

Dewis pwnc


Mae ein gweminarau Hyrwyddo Eich Busnes yn dangos i chi sut mae gwneud y canlynol:

 • Dweud wrth bobl eich bod ar agor, neu y byddwch chi cyn bo hir
 • Targedu cwsmeriaid newydd i gael arian yn y banc
 • Siarad â chwsmeriaid yn eu hiaith

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gwybodaeth Sylfaenol am y Cyfryngau Cymdeithasol - Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - Darparu Cyrsiau Ar-lein

Dewis pwnc


Bydd ein gweminarau Cystadlu Ar-lein yn helpu eich busnes i ddringo i’r cam nesaf a:

 • Gwneud yn siŵr bod pobl yn dod o hyd i chi yn hytrach na'ch cystadleuwyr
 • Rhoi rheswm i bobl brynu gennych chi pan fyddan nhw’n cyrraedd eich gwefan
 • Troi cwsmeriaid posibl yn gwsmeriaid ffyddlon sy’n prynu gennych chi’n gyson

Mae'r pynciau'n cynnwys:
SEO - Marchnata Digidol - Gwefannau - E-Fasnach

Dewis pwnc


Defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol ac Offer Ar-lein Ym Maes Twristiaeth a Lletygarwch

Ymunwch â ni am weminar dwy ran am ddim sydd wedi'i theilwra ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch.

Byddwn yn dangos i chi sut i osod eich busnes ar wahân ar-lein, ymgysylltu â chwsmeriaid newydd, manteisio’n well ar adolygiadau, yn ogystal â defnyddio offer digidol megis platfformau archebu ar-lein i redeg eich busnes yn llwyddiannus.

 • Rhan 1: Y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y maes twristiaeth a lletygarwch
 • Rhan 2: rhedeg eich busnes twristiaeth a lletygarwch ar-lein

Gweld y dyddiadau ac archebu lle


BC Digwyddiadau

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau