Cyrsiau ar-lein am ddim

Os oes angen help arnoch i fynd â’ch busnes ar-lein, rydyn ni yma i chi. Byddwn yn rhoi’r sgiliau a’r gefnogaeth ddigidol i chi i ddiogelu eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

P'un a ydych chi'n newydd i’r byd digidol neu'n ystyried gwneud mwy o'ch presenoldeb ar-lein, mae gennym weminar fanwl yn aros amdanoch chi.

 

Rhedeg eich Busnes Ar-lein: Ble i Ddechrau

Rhedeg Eich Busnes Ar-lein: Ble i Ddechrau - Cwrs ar-lein am ddim

Rhedeg busnes bach newydd neu fusnes sy’n tyfu ac eisiau creu delwedd broffesiynol ar-lein ond ddim yn gwybod ble i ddechrau?

Byddwn yn eich arwain drwy bopeth sydd ei angen arnoch i greu neu gomisiynu eich gwefan newydd Mae’r meysydd sy’n cael sylw yn y cwrs Cychwyn Arni Ar-lein hwn yn cynnwys:

 • Cychwyn arni gydag enwau parth a gwe-letya 
 • Sefydlu a rheoli cyfrif e-bost proffesiynol
 • Manteision ac anfanteision defnyddio Wix, WordPress, Shopify, GoDaddy a mwy

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordeb


Mae ein gweminarau Gweithio’n Ddoethach yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am:

 • hyrwyddo'ch busnes ar gyfryngau cymdeithasol
 • Adnoddau ar-lein i'ch helpu i weithio’n gyflymach ac yn fwy effeithlon
 • Cadw’n ddiogel ar-lein a gwarchod eich busnes

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gweithio Ar-lein - Seibergadernid 

Dysgu rhagor


Mae ein gweminarau Hyrwyddo Eich Busnes yn dangos i chi sut mae gwneud y canlynol:

 • Dweud wrth bobl eich bod ar agor, neu y byddwch chi cyn bo hir
 • Targedu cwsmeriaid newydd i gael arian yn y banc
 • Siarad â chwsmeriaid yn eu hiaith

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gwybodaeth Sylfaenol am y Cyfryngau Cymdeithasol - Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - Darparu Cyrsiau Ar-lein - Marchnata E-bost Effeithiol  

Dysgu rhagor


Bydd ein gweminarau Cystadlu Ar-lein yn helpu eich busnes i ddringo i’r cam nesaf a:

 • Gwneud yn siŵr bod pobl yn dod o hyd i chi yn hytrach na'ch cystadleuwyr
 • Rhoi rheswm i bobl brynu gennych chi pan fyddan nhw’n cyrraedd eich gwefan
 • Troi cwsmeriaid posibl yn gwsmeriaid ffyddlon sy’n prynu gennych chi’n gyson

Mae'r pynciau'n cynnwys:
SEO - Marchnata Digidol - Gwefannau - E-Fasnach - Mewnwelediadau a Dadansoddeg - Deall Hysbysebion a Thalu Fesul Clic

Dysgu rhagor


Gweminarau Twristiaeth a Lletygarwch

Marchnata Digidol ac Offer Ar-lein ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch 

Ymunwch â ni am weminar dwy ran am ddim sydd wedi'i theilwra ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch. 

Byddwn yn dangos i chi sut i osod eich busnes ar wahân ar-lein, ymgysylltu â chwsmeriaid newydd, manteisio’n well ar adolygiadau, yn ogystal â defnyddio offer digidol megis platfformau archebu ar-lein i redeg eich busnes yn llwyddiannus.  
 
Rhan 1 – Marchnata digidol ar gyfer y maes twristiaeth a lletygarwch
Rhan 2 – rhedeg eich busnes twristiaeth a lletygarwch ar-lein

 

Gwelwch dyddiadau a chofrestrwch eich diddordebBC Digwyddiadau

7 Chwef 2023
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Os ydych chi’n rhedeg busnes bach newydd neu’n...
8 Chwef 2023
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys marchnata e-bost...
8 Chwef 2023
Y Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - CCIF (Ar-lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn amlinellu sut y gallwch...
9 Chwef 2023
Marchnata E-bost Effeithiol - CCIF (Ar-Lein)
Er gwaethaf dylanwad cynyddol y cyfryngau cymdeithasol,...
9 Chwef 2023
Gwefannau - CCIF (Ar-Lein)
Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys technegau...
Fwy o Ddigwyddiadau