Cyrsiau ar-lein am ddim

Os ydych chi’n anghyfarwydd â thechnoleg ddigidol, neu’n chwilio am fantais gystadleuol gan fod pawb ar-lein erbyn hyn, mae gennym sesiwn flasu 30 munud o hyd a gweminar fanwl ar eich cyfer.

Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud technoleg ddigidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi ac yn ymrwymo i chi. Byddant hefyd yn eich helpu i wella perfformiad. Cliciwch ar bwnc i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle.

Mae ein tîm yn brysurach na'r arfer yn delio â’ch ymholiadau, felly mae’n bosib y bydd yn cymryd ychydig yn hirach i ddod yn ôl atoch chi.

Deacon Marriner's team in the office.
Gweminarau Gweithio’n

Bydd ein gweminarau Gweithio’n Ddoethach yn rhannu gwybodaeth am yr apiau swyddfa sy’n lleihau’r pwysau arnoch wrth i chi geisio rhedeg eich busnes o gartref y teulu.

Area 43's Lisa Head working on a tablet.
Hyrwyddo Eich Busnes

Bydd ein gweminarau Hyrwyddo Eich Busnes yn dangos i chi sut mae cyfryngau cymdeithasol yn eich cadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid presennol, a dangos sut mae dod o hyd i gwsmeriaid newydd sy’n gallu cadw’r llif arian i fynd.

Hazlewood Carpentry employees in a yard with a laptop.
Cystadlu Ar-lein

Bydd ein gweminarau Cystadlu Ar-lein yn dangos i chi sut mae denu cwsmeriaid newydd a sicrhau eu bod yn dod yn ôl atoch yn y byd prysur newydd hwn o werthu ar-lein.

Someone using Google Maps on a smartphone.
Cyfres Gweminar 'Sut i'

Pwrpas ein sesiynau byw 30 munud o hyd, sydd ar gael am ddim, yw sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar hyn o bryd i newid i fasnachu ar-lein.

BC Digwyddiadau
5 Aws 2020
Y Swyddfa Ar-lein - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
5 Aws 2020
Y Swyddfa Ar-lein (O365) - CCIF (Gweminar)
St Asaph
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
5 Aws 2020
Sut i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i chi ar-lein - CCIF (gweminar)
St Asaph
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
5 Aws 2020
Sut i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i chi ar-lein - CCIF (arlein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
5 Aws 2020
Ffitrwydd Digidol - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Fwy o Ddigwyddiadau