Digwyddiadau am ddim yn agos atoch chi

Fe ddangoswn ni i chi sut mae technoleg ar-lein yn gallu sicrhau llwyddiant. Gydag ystod o gefnogaeth, rydyn ni’n eich helpu chi i sicrhau bod technoleg ddigidol yn rhan greiddiol o’ch busnes.

Os ydych chi’n fasnachwr Busnes Bach a Chanolig yng Nghymru, archebwch eich lle ar un o’n digwyddiadau am ddim isod. Cliciwch ar un o’r pynciau i ddod o hyd i weithdy wrth eich ymyl chi.

Digidol ar gyfer cwmnïau cyfraith heddiw

Mae'r gweithdy sector cyfreithiol hwn ar gyfer cyfreithwyr a chwmnïau cyfreithiol sydd am fanteisio ar offer digidol i dyfu eu busnes.

Seiberddiogelwch Cyfrifol: Diogelu eich busnes ar-lein

Nid yn unig y mae camau ataliol yn lleihau’r risg o golli data a cholled ariannol, mae hefyd yn diogelu eich cwsmeriaid ac yn diogelu eich enw da. Darganfyddwch fwy yn ein gweithdy a ariennir yn llawn.