Cyrsiau ar-lein am ddim

Os oes angen help arnoch i fynd â’ch busnes ar-lein, rydyn ni yma i chi. Byddwn yn rhoi’r sgiliau a’r gefnogaeth ddigidol i chi i ddiogelu eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

P’un ai a ydych chi’n newydd i dechnoleg ddigidol neu’n awyddus i wneud mwy o’ch presenoldeb ar-lein, mae gennym weminar fanwl yn aros amdanoch chi.

Cliciwch 'Dewis pwnc' i gael rhagor o wybodaeth a chadw eich lle am ddim


Mae ein gweminarau Gweithio’n Ddoethach yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am:

 • Mynediad o bell er mwyn i chi allu gweithio o unrhyw le
 • Adnoddau ar-lein i'ch helpu i weithio’n gyflymach ac yn fwy effeithlon
 • Cadw’n ddiogel ar-lein a gwarchod eich busnes

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gweithio Ar-lein - Seiberddiogelwch - Microsoft 365

Dewis pwnc


Mae ein gweminarau Hyrwyddo Eich Busnes yn dangos i chi sut mae gwneud y canlynol:

 • Dweud wrth bobl eich bod ar agor, neu y byddwch chi cyn bo hir
 • Targedu cwsmeriaid newydd i gael arian yn y banc
 • Siarad â chwsmeriaid yn eu hiaith

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gwybodaeth Sylfaenol am y Cyfryngau Cymdeithasol - Cyfryngau Cymdeithasol Uwch - Darparu Cyrsiau Ar-lein

Dewis pwnc


Bydd ein gweminarau Cystadlu Ar-lein yn helpu eich busnes i ddringo i’r cam nesaf a:

 • Gwneud yn siŵr bod pobl yn dod o hyd i chi yn hytrach na'ch cystadleuwyr
 • Rhoi rheswm i bobl brynu gennych chi pan fyddan nhw’n cyrraedd eich gwefan
 • Troi cwsmeriaid posibl yn gwsmeriaid ffyddlon sy’n prynu gennych chi’n gyson

Mae'r pynciau'n cynnwys:
SEO - Marchnata Digidol - Gwefannau - E-Fasnach

Dewis pwnc


Ymunwch â ni am weminar dwy ran am ddim sydd wedi'i theilwra ar gyfer cynhyrchwyr bwydydd a diodydd o Gymru.

Byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio marchnata digidol i gyrraedd cwsmeriaid a chael arian yn y banc, yn ogystal ag offer ar-lein i'ch helpu chi i reoli'ch busnes, eich stoc a'ch cwsmeriaid yn well - megis CRM a systemau archebu, cyfrifyddu a rhagor.

Rhan 1 – Marchnata digidol ar gyfer cynhyrchwyr bwydydd a diodydd

 • Ymgysylltu â'ch marchnad darged
 • Datblygu strategaeth i greu gwerthiannau
 • Mesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim

Rhan 2 – Offer ar-lein ar gyfer cynhyrchwyr bwydydd a diodydd

 • Systemau archebu a chlicio a chasglu
 • Meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid
 • Rheoli eich cyfrifon a'ch taliadau ar-lein
 • Cadw'ch busnes yn ddiogel

Cofrestwch nawr


BC Digwyddiadau
21 Ebr 2021
Gwefannau - CCIF (Gweminar)
Bangor
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
21 Ebr 2021
Gwefannau - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
21 Ebr 2021
Cadw’n Ddiogel Ar-lein - Seiberddiogelwch - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
21 Ebr 2021
Seiberddiogelwch- CCIF (Ar-lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
22 Ebr 2021
Y Cyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr - CCIF (Ar-lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
Fwy o Ddigwyddiadau