Cyrsiau ar-lein am ddim

Os ydych chi’n anghyfarwydd â thechnoleg ddigidol, neu’n chwilio am fantais gystadleuol gan fod pawb ar-lein erbyn hyn, mae gennym sesiwn flasu 30 munud o hyd a gweminar fanwl ar eich cyfer.

Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud technoleg ddigidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi ac yn ymrwymo i chi. Byddant hefyd yn eich helpu i wella perfformiad. Cliciwch ar bwnc i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle.

Mae ein tîm yn brysurach na'r arfer yn delio â’ch ymholiadau, felly mae’n bosib y bydd yn cymryd ychydig yn hirach i ddod yn ôl atoch chi.

Deacon Marriner team standing in their office.
Y swyddfa ar-lein

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnig cyflwyniad manwl i sut y gall Microsoft 365 fod yn arf hynod addas ar hyn o bryd i’ch galluogi i symud eich gwaith yn y swyddfa ar-lein.

Athlete running around a cone in a sports hall.
Ffitrwydd digidol

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn rhoi cyngor i chi am sut i gynnal eich busnes gan ddefnyddio dulliau i arbed arian a manteisio i’r eithaf ar weithio hyblyg.

Celtest employee working on a machine.
Seiberddiogelwch

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn amlinellu sut i amddiffyn eich hun rhag y nifer gynyddol o seiberdroseddwyr sy’n gweithredu dan gysgod y pandemig byd-eang.

Beth Morris and two children at a workshop.
Y cyfryngau cymdeithasol i ddechreuwyr

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn dangos ffyrdd hwylus i chi godi eich proffil gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltu â’ch cymuned leol.

Wonderfully Wild owner standing at a gate.
Y cyfryngau cymdeithasol (uwch)

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn amlinellu sut y gallwch ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i amrywio ar-lein a chreu ‘busnes arferol’ newydd.

Hazelwood Carpentry employees using a laptop in a yard.
Marchnata digidol (i ddechreuwyr)

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys marchnata e-bost fforddiadwy, SEO a strategaethau cyfryngau cymdeithasol i ysgogi traffig i wefannau a gwerthiannau.

Habour Lights Gallery owner using a laptop.
Marchnata digidol (uwch)

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys technegau uwch i’ch helpu i gystadlu yn y byd prysur newydd hwn o werthu ar-lein.

Intrado employees on a construction site.
Gwefannau

Mae’r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys technegau sylfaenol datblygu gwefan broffesiynol sy’n denu cwsmeriaid newydd.

GPT Environmental employees working in a river.
SEO

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn esbonio sut i sicrhau y gall cwsmeriaid ddod o hyd i chi ar-lein gan fod pawb yn cystadlu am le ar hyn o bryd.

Walker Chiropractic employees in their practice.
CRM

Mae'r cwrs ar-lein hwn yn amlinellu sut i gynnal ffyddlondeb cwsmeriaid a denu busnes rheolaidd wrth i gystadleuwyr ddechrau canolbwyntio ar werthu ar-lein.

Hands typing on a keyboard.
Sut i symud eich busnes chi ar-lein

P’un ai eich bod chi’n gweithio mewn siop, yn driniwr gwallt, yn dafarnwr neu’n arddwr, ymunwch â ni i ddysgu am ffyrdd newydd o gefnogi eich cwsmeriaid.

Someone paying for something on a smartphone.
Systemau dalu ar-lein

Os ydych chi’n symud eich busnes ar-lein, dewch i ddysgu pa system dalu sy’n gweithio orau i chi.

Three housemates looking at a laptop.
Greu lle lleol rhithwir

Dewch i ddysgu sut i ddefnyddio fideogynadledda a dulliau eraill er mwyn cysylltu â chwsmeriaid wrth i chi weithio gartref.

Someone using a laptop and smartphone at a desk.
Reoli eich busnes chi gartref

O gynllunio eich diwrnod a rheoli tasgau i osod terfynau amser, gallwch ddysgu am yr offer a fydd yn eich helpu i gadw trefn ar bopeth.

Someone using a laptop on the floor.
Sut y gall eich staff chi gadw mewn cysylltiad

Dysgwch sut i ddefnyddio technoleg i helpu eich tîm i aros mewn cysylltiad yn feddyliol a helpu i gynnal eich busnes yn y cwrs ar-lein hwn sy’n fyw.

Someone using Google Maps.
Helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i chi ar-lein

Gallwch ddysgu sut i ymddangos yn y lleoedd iawn am ddim, er enghraifft ar y cyfryngau cymdeithasol, Google My Business ac mwy.

A man using two laptops.
Seiberddiogelwch i fusnesau bach

Byddwn yn siarad am y camau syml gallwch chi eu cymryd i helpu i ddiogelu eich busnes rhag seiberdroseddwyr sy’n gweithredu yn ystod y pandemig byd-eang.