Digwyddiadau

Mae digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau’n cynnig cyngor ymarferol i ddeall sut y gall eich busnes wneud y gorau o dechnoleg ar-lein i wella prosesau, arbed amser a thyfu trosiant.

Os ydych chi’n fusnes masnachol bach yng Nghymru, gallwch archebu lle yn uniongyrchol i ddod i un o’n digwyddiadau am ddim isod.

Neu, os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i leoliad neu bwnc sy’n addas i chi, ffoniwch ni ar 03332 408329 ac fe wnawn ni archebu lle i chi yn y digwyddiad nesaf sydd ar gael sy’n ateb eich gofynion.

Cymerwch ychydig o amser er mwyn ymgyfarwyddo eich hun â’n hymarferion preifatrwydd.


Y Cyfryngau Cymdeithasol

Ymgysylltwch â mwy o gwsmeriaid a rhowch hwb i’ch gwerthiannau gyda strategaeth cyfryngau cymdeithasol

Cwmwl Technoleg

Arbedwch arian a symleiddiwch eich prosesau busnes drwy ddefnyddio llwyfannau cwmwl

Y Digidol Amdani!

Arddangosiadau byw o ddulliau ar-lein wedi’u teilwra i’ch anghenion busnes chi

Marchnata Digidol

Cynyddwch eich cylch o gwsmeriaid a chynyddwch elw gyda strategaeth marchnata digidol

Gwefannau

Gwnewch eich gwefan yn well i fod yn amlycach na’ch cystadleuwyr ar y we a denu cwsmeriaid newydd

Cyfryngau Cymdeithasol ar Gyfer Twristiaeth

Denwch fwy o gwsmeriaid i’ch busnes twristiaeth chi drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol

Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Byddwch yn amlycach na’ch cystadleuwyr ar beiriannau chwilio i ddenu cwsmeriaid newydd a rhoi hwb i werthiannau

Office 365

Gweithiwch mewn ffordd fwy effeithlon, o unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais, gan arbed amser ac arian a chadw’ch ffeiliau’n ddiogel

Diogelu Data a Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM)

Ehangwch ar-lein drwy ddiogelu data eich busnes a’ch cwsmeriaid

LinkedIn i fusnesau

Adeiladu eich rhwydwaith a chynhyrchu arweiniadau

BC Digwyddiadau
24 Ebr 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes
Llangefni
Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! ...
24 Ebr 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Cwmbran
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
24 Ebr 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Y Digidol Amdani!
Pembroke Dock
Ydych chi'n manteisio i'r eithaf ar y cyfryngau...
25 Ebr 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn ehangu eich busnes
Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno
Mae’n amser i chi gael eich pen yn y Cwmwl!...
25 Ebr 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Swansea
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
Fwy o Ddigwyddiadau
Tanysgrifiwch I'n cylchlythyr

Rhown wybod i chi am ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau sydd ar y gweill ac am wybodaeth ddefnyddiol er mwyn cadw eich bys ar y pwls gyda thechnoleg ddigidol.

Cysylltwch â ni

Rhagor o wybodaeth

Dysgwch sut mae busnesau eraill yng Nghymru wedi gweld twf gwirioneddol drwy’r gwasanaeth

Archwilio Astudiaethau Achos Cyflymu Cymru i Fusnesau

Archwilio ein digwyddiadau technegol digidol a gynhelir yn fuan ledled Cymru 

Archebwch le mewn gweithdy rhad ac am ddim

neu ffoniwch:

03000 6 03000

Cofrestrwch eich busnes ar y gwasanaeth di-dâl nawr!