Cyrsiau ar-lein am ddim

Os oes angen help arnoch i fynd â’ch busnes ar-lein, rydyn ni yma i chi. Byddwn yn rhoi’r sgiliau a’r gefnogaeth ddigidol i chi i ddiogelu eich busnes nawr ac yn y dyfodol.

P’un ai a ydych chi’n newydd i dechnoleg ddigidol neu’n awyddus i wneud mwy o’ch presenoldeb ar-lein, mae gennym weminar fanwl neu sesiwn 'Sut i' 30 munud yn aros amdanoch chi.

Cliciwch 'Dewis pwnc' i gael rhagor o wybodaeth a chadw eich lle am ddim


Mae ein gweminarau Gweithio’n Ddoethach yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am:

 • Mynediad o bell er mwyn i chi allu gweithio o unrhyw le
 • Adnoddau ar-lein i'ch helpu i weithio’n gyflymach ac yn fwy effeithlon
 • Cadw’n ddiogel ar-lein a gwarchod eich busnes

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Microsoft 365 - Adnoddau Busnes Ar-lein - Seiberddiogelwch

Dewis pwnc


Mae ein gweminarau Hyrwyddo Eich Busnes yn dangos i chi sut mae gwneud y canlynol:

 • Dweud wrth bobl eich bod ar agor, neu y byddwch chi cyn bo hir
 • Targedu cwsmeriaid newydd i gael arian yn y banc
 • Siarad â chwsmeriaid yn eu hiaith

Mae'r pynciau'n cynnwys:
Gwybodaeth Sylfaenol am y Cyfryngau Cymdeithasol - Cyfryngau Cymdeithasol Uwch

Dewis pwnc


Bydd ein gweminarau Cystadlu Ar-lein yn helpu eich busnes i ddringo i’r cam nesaf a:

 • Gwneud yn siŵr bod pobl yn dod o hyd i chi yn hytrach na'ch cystadleuwyr
 • Rhoi rheswm i bobl brynu gennych chi pan fyddan nhw’n cyrraedd eich gwefan
 • Troi cwsmeriaid posibl yn gwsmeriaid ffyddlon sy’n prynu gennych chi’n gyson

Mae'r pynciau'n cynnwys:
SEO - Marchnata Digidol - Gwefannau - CRM

Dewis pwnc


Mae ein sesiynau 'Sut i' yn sesiynau byr sydd wedi’u cynllunio i roi popeth sydd angen i chi ei wybod am ddechrau arni gyda thechnoleg ddigidol. Maen nhw’n cynnwys:

 • Dewis system talu ar-lein
 • Cadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid
 • Defnyddio offer ar-lein i redeg eich busnes
 • Helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i chi ar-lein
 • Diogelu eich busnes rhag ymosodiadau seiber
 • Dechrau arni gyda rhagarchebu ar-lein

Dewis pwnc


BC Digwyddiadau
3 Tach 2020
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
3 Tach 2020
Marchnata Digidol – Lefel Sylfaenol - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
3 Tach 2020
Y Cyfryngau Cymdeithasol i Ddechreuwyr - CCIF (Ar-lein)
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
3 Tach 2020
Cyfryngau Cymdeithasol Lefel Sylfaenol - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau mae...
4 Tach 2020
Marchnata Digidol – Lefel Uwch - CCIF (Gweminar)
Bridgend
Mae gennym amrywiaeth o bynciau i helpu busnesau...
Fwy o Ddigwyddiadau