Digwyddiadau

Mae digwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau’n cynnig cyngor ymarferol i ddeall sut y gall eich busnes wneud y gorau o dechnoleg ar-lein i wella prosesau, arbed amser a thyfu trosiant.

Os ydych chi’n fusnes masnachol bach yng Nghymru, gallwch archebu lle yn uniongyrchol i ddod i un o’n digwyddiadau am ddim isod.

Neu, os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i leoliad neu bwnc sy’n addas i chi, ffoniwch ni ar 03332 408329 ac fe wnawn ni archebu lle i chi yn y digwyddiad nesaf sydd ar gael sy’n ateb eich gofynion.

Cymerwch ychydig o amser er mwyn ymgyfarwyddo eich hun â’n hymarferion preifatrwydd.


Gwerthwch fwy drwy farchnata'n ddigidol

Ymgysylltwch â mwy o gwsmeriaid a rhowch hwb i’ch gwerthiannau gyda strategaeth cyfryngau cymdeithasol

Offer ar-lein i dyfu'ch busnes

Arbedwch arian a symleiddiwch eich prosesau busnes drwy ddefnyddio llwyfannau cwmwl

Y Digidol Amdani!

Arddangosiadau byw o ddulliau ar-lein wedi’u teilwra i’ch anghenion busnes chi

Office 365 yn ehangu eich busnes

Gweithiwch mewn ffordd fwy effeithlon, o unrhyw le ac ar unrhyw ddyfais, gan arbed amser ac arian a chadw’ch ffeiliau’n ddiogel

Ennill mwy o gwsmeriaid drwy ddefnyddio CRM

Ehangwch ar-lein drwy ddiogelu data eich busnes a’ch cwsmeriaid

Cynyddwch draffig i’ch gwefan

Gwnewch eich gwefan yn well i fod yn amlycach na’ch cystadleuwyr ar y we a denu cwsmeriaid newydd

Sut i redeg eich busnes twristiaeth ar-lein

Yn y gweithdy hwn sydd wedi'i ariannu'n llwyr, cewch gyfle i ddarganfod sut gallwch gynyddu eich presenoldeb ar-lein, ennill cwsmeriaid newydd, arbed arian a thyfu eich busnes twristiaeth.

SEO i dyfu'ch busnes

Byddwch yn amlycach na’ch cystadleuwyr ar beiriannau chwilio i ddenu cwsmeriaid newydd a rhoi hwb i werthiannau

Gwerthwch fwy drwy farchnata'n ddigidol

Cynyddwch eich cylch o gwsmeriaid a chynyddwch elw gyda strategaeth marchnata digidol

Tyfwch eich busnes twristiaeth drwy'r cyfryngau cymdeithasol

Denwch fwy o gwsmeriaid i’ch busnes twristiaeth chi drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol

Gwerthwch fwy drwy ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol (Iaith Gymraeg)

Ymgysylltwch â mwy o gwsmeriaid a rhowch hwb i’ch gwerthiannau gyda strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Cyflwyniwyd y gweithdy yma yn yr iaith Gymraeg.

Gwerthwch fwy drwy Farchnata’n Ddigidol a Deinamig

Dysgwch sut i ddatblygu ymgyrchoedd marchnata a chyfryngau cymdeithasol effeithiol i ennill rhagor o fusnes (Mewn partneriaeth â Busnes Cymru)

BC Digwyddiadau
12 Rhag 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes
Caerphilly
Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! ...
12 Rhag 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM
Swansea / Abertawe
Gallai defnyddio system CRM gynyddu eich gwerthiant...
17 Rhag 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Llangefni
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
17 Rhag 2019
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol
Pembroke Dock
Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol...
18 Rhag 2019
*Iaith Gymraeg* Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Carmarthen
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
Fwy o Ddigwyddiadau
Rhagor o wybodaeth

Dysgwch sut mae busnesau eraill yng Nghymru wedi gweld twf gwirioneddol drwy’r gwasanaeth

Archwilio Astudiaethau Achos Cyflymu Cymru i Fusnesau

Archwilio ein digwyddiadau technegol digidol a gynhelir yn fuan ledled Cymru 

Archebwch le mewn gweithdy rhad ac am ddim

neu ffoniwch:

03000 6 03000

Cofrestrwch eich busnes ar y gwasanaeth di-dâl nawr!