BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion a blog


Mewn Ffocws

Yma i gefnogi busnesau drwy'r argyfwng costau byw.

Mae gwasanaethau Busnes Cymru yn cynnig gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth wedi’i ariannu’n llawn i bobl yng Nghymru sy’n dechrau, yn rhedeg ac yn datblygu eu busnes.

Helpwch eich busnes i fynd yn wyrdd gyda'r cynllun talebau hwn.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.