BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Sesiynau Arbenigol Busnes Cymru: Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi

Yn cyflwyno Cynadleddau Cadwyni Cyflenwi Busnes Cymru; pedair sesiwn a fydd yn archwilio'r cyfleoedd sydd ar gael i BBaCh Cymreig yn cyflenwi'r sector preifat a phrynwyr mawr o'r byd diwydiant.

Ym mhob sesiwn rithiol, bydd ein siaradwyr yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiad i'ch helpu chi i gael gwell dealltwriaeth am sut y gall eich busnes ddod yn rhan o'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru.

Beth bynnag yw maint eich busnes, ble bynnag yr ydych chi yng Nghymru, a pha bynnag gynhyrchion neu wasanaethau rydych yn eu darparu, bydd y cynadleddau hyn yn eich helpu chi i ddysgu sut i ddod yn rhan o'r cyfle £6.5b y flwyddyn yma.Gwyddom fod manteisio ar gyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi yn fuddiol i’ch busnes, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar beth sydd gan fusnesau llwyddiannus i’w ddweud a dysgwch fwy am yr effaith mae sicrhau cyfleoedd newydd yn y gadwyn gyflenwi wedi’i chael ar eu busnes:

WR Bishop

Astudiaeth achos sesiwn arbenigol

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Swansea Professional Painters

Astudiaeth achos sesiwn arbenigol

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Gallwn hefyd gynnig sesiynau cyngor un-i-un wedi’u teilwra, felly os ydych chi wedi’ch ysbrydoli gan yr hyn rydych chi wedi’i wylio, cysylltwch â’r tîm i drefnu eich sesiwn am ddim, lle bydd ein hymgynghorwyr arbenigol yn eich helpu i fapio eich cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi ac ymgysylltu â nhw.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.