BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfleoedd mewn Cadwyni Cyflenwi (y GIG)

Yn y sesiwn yma, bydd ein siaradwyr yn rhoi golwg bersonol unigryw ar brosesau caffael y GIG er mwyn cynorthwyo darpar-gyflenwyr i adnabod cyfleoedd lle gallant ymgeisio am waith yn rhan o gadwyn gyflenwi'r GIG, a’i ennill hefyd o bosibl.  


Bydd ein siaradwyr yn cynnwys;

  • Huw Thomas - Cyfarwyddwr Cyllid, BIP Hywel Dda
  • Rob Type - Dirprwy Bennaeth Caffael, Partneriaeth Gwasanaethau Aneurin Bevan
  • Chris Bishop - Cyfarwyddwr, WR Bishop

y GIG

Cadwyni Cyflenwi - Sesiynau Arbenigol

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i siarad un-i-un ag ymgynghorydd arbenigol am sut all eich busnes uniaethu ac ymgysylltu â’ch cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi unigryw.

Cymerwch ran yn y sgwrs ar Twitter: #BCSesiynauArbenigol

Gwylio mwy o sesiynau


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.