BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfleoedd mewn Cadwyni Cyflenwi (Cyffredinol)

Yn y sesiwn yma, byddwn ni'n siarad â phrynwyr arbenigol, a’r ffocws penodol fydd dysgu o'u gwybodaeth fewnol am y broses gaffael, gan gynnig awgrymiadau a chynigion am sut y gallai'ch busnes ddod o hyd i gyfleoedd newydd, ac ennill contractau gyda'r sectorau cyhoeddus a phreifat.


Bydd ein siaradwyr yn cynnwys;

  • Stephen Pickard - Uwch Arweinydd Caffael, Trawsnewid a Pholisi Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru  
  • Nick Abbott - Rheolwr Caffael a Gwerth am Arian, Linc-Cymru
  • Chris Bishop - Cyfarwyddwr, WR Bishop

Cyffredinol

Cadwyni Cyflenwi - Sesiynau Arbenigol

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i siarad un-i-un ag ymgynghorydd arbenigol am sut all eich busnes uniaethu ac ymgysylltu â’ch cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi unigryw.

Cymerwch ran yn y sgwrs ar Twitter: #BCSesiynauArbenigol

Gwylio mwy o sesiynau


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.