BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfleoedd mewn Cadwyni Cyflenwi (Adeiladu 1)

Yn y sesiwn yma, fe glywch gan ddau o arweinwyr diwydiant adeiladu Cymru sy'n gweithio gyda BBaCh yn rheolaidd trwy Fusnes Cymru a Gwerthwch i Gymru. Bydd yr arbenigwyr yma yn y diwydiant adeiladu'n cynnig darlun o’r galw at y dyfodol a chyfleoedd i gyflenwyr hefyd. 


Bydd ein siaradwyr yn cynnwys;

  • Ian Rees – Rheolwr Ardal Cymru, Grŵp Kier
  • Mark Bodger – Cyfarwyddwr Cysylltu, CITB Cymru
  • Jake Burley – Cyfarwyddwr, Swansea Professional Painters Ltd

Adeiladu 1

Cadwyni Cyflenwi - Sesiynau Arbenigol

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni i siarad un-i-un ag ymgynghorydd arbenigol am sut all eich busnes uniaethu ac ymgysylltu â’ch cyfleoedd Cadwyn Cyflenwi unigryw.

Cymerwch ran yn y sgwrs ar Twitter: #BCSesiynauArbenigol

Gwylio mwy o sesiynau


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.