Sut y gallwn ni helpu

Gall Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu’ch busnes i wella cyllidebau, cyrraedd mwy o gwsmeriaid a symleiddio'ch prosesau gwaith drwy ddefnyddio rhaglen gymorth am ddim a gynlluniwyd i'ch helpu i wneud y mwyaf o dechnoleg ar-lein i barhau i dyfu eich busnes.

Dyma’r hyn y mae ein gwasanaeth cymorth am ddim yn cynnwys:

Cofrestru eich busnes
Cam Un - Cofrestru eich busnes

Bydd un o'n Ymgynghorwyr Busnes Digidol cyfeillgar yn cysylltu â chi i gofrestru'ch busnes ar ein gwasanaeth a'ch galluogi i roi cychwyn arni.

A person using a laptop.
Cam Dau – Dewis eich gweminar

Cymerwch olwg ar yr ystod lawn o bynciau technoleg ddigidol a gwmpesir. Dewiswch yr un sydd fwyaf addas i'ch busnes i gael cyngor ymarferol am sut i wneud newidiadau hawdd.

Cael cymorth wedi’i deilwra
Cam Tri – Cael cymorth wedi’i deilwra

Cwrdd ag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod eich anghenion a'ch amcanion. Cael cynllun gweithredu digidol sy’n manylu ar eich camau nesaf, ynghyd ag adolygiad gwefan i helpu i wneud datrysiadau cyflym.

Website review
Cam Pedwar – Adroddiad cynnydd

Ar ôl eich cymorth cychwynnol, bydd ein tîm mewn cysylltiad i weld sut rydych yn dod ymlaen, yn ogystal â helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych er mwyn i chi allu gwneud y gorau o ddigidol.