Sut y gallwn ni helpu

Gall Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu’ch busnes i wella cyllidebau, cyrraedd mwy o gwsmeriaid a symleiddio'ch prosesau gwaith drwy ddefnyddio rhaglen gymorth am ddim a gynlluniwyd i'ch helpu i wneud y mwyaf o dechnoleg ar-lein i barhau i dyfu eich busnes.

Dyma’r hyn y mae ein gwasanaeth cymorth am ddim yn cynnwys:

Cofrestru eich busnes
Cam Un - Cofrestru eich busnes

Bydd un o'n Ymgynghorwyr Busnes Digidol cyfeillgar yn cysylltu â chi i gofrestru'ch busnes ar ein gwasanaeth a'ch galluogi i roi cychwyn arni.

Dewis eich gweithdy
Cam Dau – Dewis eich gweithdy

Cymerwch olwg ar yr ystod lawn o bynciau technoleg ddigidol a gwmpesir. Dewiswch yr un sydd fwyaf addas i'ch busnes i gael cyngor ymarferol am sut i wneud newidiadau hawdd.

Cael cymorth wedi’i deilwra
Cam Tri – Cael cymorth wedi’i deilwra

Cwrdd ag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod eich anghenion a'ch amcanion. Cael cynllun digidol sy'n amlinellu'r camau a'r dechnoleg ar-lein i’ch helpu i gyflawni'r amcanion hynny.

Website review
Cam Pedwar – Adolygiad o’ch gwefan

Cael adolygiad o'ch gwefan yn rhad ac am ddim i ddeall yr hyn sy'n gweithio'n dda a’r hyn y gallech ei wella i ddenu cwsmeriaid a chynhyrchu gwerthiannau.