Welsh Government

Gweithgareddau a hyrwyddir

Cynllunio er mwyn llwyddo

Cynllun busnes yw eich map ffordd, gan arwain y cyfeiriad y mae eich busnes yn ei gymryd, a helpu i'ch cadw ar y trywydd iawn.

Nodi eich cwsmeriaid

Mae gwybod pwy sy'n debygol o brynu eich cynnyrch neu wasanaeth yn hanfodol i lwyddiant eich busnes.

Prisio eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth

Mae prisio yn faes cymhleth, a gall gosod eich prisiau'n rhy uchel golli'r gwerthiant a bydd eu gosod yn rhy isel yn lleihau eich elw.

Creu presenoldeb ar-lein ar gyfer eich busnes

Mae llawer o wahanol ffyrdd o gyflawni presenoldeb ar-lein, a gall un ystyriol helpu i greu cyfleoedd newydd.

Amdan BOSS

Cymorth dwyieithog Mae ein holl gynnwys ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.
Cymorth ar alw Hygyrch pan fydd ei angen arnoch.
Tiwtoriaid arbenigol Cynnwys a grëwyd gan arbenigwyr pwnc.
Dysgu symudol Compatibile with mobile and tablets.
Gwasanaeth sy'n esblygu Cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu'n aml.

Canllawiau SignOn Cymru

Drwy gofrestru ar BOSS byddwch hefyd yn gallu cael mynediad at Wasanaethau Busnes Cymru eraill gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Arwyddion Sengl (SOC).

Video placeholder

Gwasanaethau eraill sydd ar gael drwy SOC

  • Canfyddwr Cyllid - Dod o hyd i'r cyllid sydd ar gael
  • Helo Blod - Cael cyngor ar y Gymraeg
  • GwerthwchiGymru - Chwilio cyfleoedd contract
  • Cofrestr Rhanddeiliaid - aros yn wybodus