Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi

Sefydlwyd Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi ym mis Hydref 2014.

Mae'r Cyngor yn cael ei chyd-gadeirio ar y cyd gan Claire Durkin a David Notley ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o blith Llywodraeth, Addysg Uwch a byd Busnes er mwyn adlewyrchu safbwyntiau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Swyddogaeth y Cyngor yw cynghori Llywodraeth Cymru ar ystod eang o faterion arloesi er mwyn cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu a chynnal economi Cymru, a gwella cyfoeth a lles pobl Cymru. Bydd y cyngor yn monitro’r cynnydd o ran cyflenwi'r Cynllon Gweithredu ar yr Economi: ffyniant I Bawb. Bydd hefyd yn rhoi cyngor a'r newyddion diweddaraf i Lywodraeth Cymru ar dueddiadau a datblygiadau newydd, gan gynnwys nodi’r meysydd cryf sy’n bodoli eisoes a’r cyfleoedd yn y dyfodol i ddefnyddio'r dull 'arbenigo craff' a nodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

 

Aelodau’r Cyngor

 • Mr David Notley – Impact Innovation
 • Mr Andy Middleton – Cyfarwyddwr Sefydlu, Grŵp Tyf
 • Mr Steve Smith – cyn Cyfarwyddwr, Buddsoddiadau Mentrau Technolegol, Banc Datblygu Cymru
 • Dr Ian Brotherston - Pennaeth Strategaeth Arloesi Sector Cyhoeddus, Innovate UK)
 • Mr Rob Ashelford - Head of Y Lab, Nesta (Pennaeth Y Lab, Nesta)
 • Mr Rhys Thomas - Prif Swyddog Gweithredu, Bargen Ddinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd
 • Yr Athro Kevin Morgan - Athro Llywodraeth a Datblygu, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd
 • Ms Claire Durkin - cyn Bennaeth, Gwyddoniaeth Fyd-eang, Arloesi a'r Economi Wybodaeth, yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
 • Ms Carol Bell - Cyfarwyddwr Anweithredol, Banc Datblygu Cymru
 • Ms Julie Booth – Buddsoddwr Angel, Cyfarwyddwr Anweithredol ac ymgynghorydd rhyngwladol ar gyfer sefydliadau twf uchel yn y sector gwyddorau bywyd

 • Ms Karen Cherrett – Cyfarwyddwr, Cherrett Change Consultants cyf

 • Mr Rony Seamons – Prif Swyddog Gweithredu, AMPLYFI

Dogfennau defnyddiol 

Arloesi Cymru

Opsiynau ar gyfer datblygu Corff Arloesi Genedlaethol i Gymru

Cylch Gorchwyl  

Adolygiad Blynyddol 2016 -2017

Cofnodion - 31 Hydref 2014

Cofnodion - 30 Ionawr 2015 

Cofnodion - 15 Mai 2015

Cofnodion 2 Hydref 2015

Cofnodion  9 Medi 2016

Cofnodion - 8 Rhagfyr 2016

Cofnodion - 8 Mawrth 2017

Cofnodion - 16 Mehefin 2017

Cofnodion - 1 Rhagfyr 2017

Cofnodion - 29 Mawrth 2018

Cofnodion - 8 Mehefin 2018

Cofnodion - 21 Medi 2018

Cofnodion - 25 Ionawr 2019

Cofnodion - 20 Mehefin 2019

Cofnodion - 6 Medi 2019

Cofnodion - 29 Tachwedd 2019

Cofnodion - 21 Awst 2020