Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi

Sefydlwyd Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi ym mis Hydref 2014.

Mae'r Cyngor yn cael ei chyd-gadeirio ar y cyd gan Claire Durkin a David Notley ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o blith Llywodraeth, Addysg Uwch a byd Busnes er mwyn adlewyrchu safbwyntiau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Swyddogaeth y Cyngor yw cynghori Llywodraeth Cymru ar ystod eang o faterion arloesi er mwyn cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu a chynnal economi Cymru, a gwella cyfoeth a lles pobl Cymru. Bydd y cyngor yn monitro’r cynnydd o ran cyflenwi'r Cynllon Gweithredu ar yr Economi: ffyniant I Bawb. Bydd hefyd yn rhoi cyngor a'r newyddion diweddaraf i Lywodraeth Cymru ar dueddiadau a datblygiadau newydd, gan gynnwys nodi’r meysydd cryf sy’n bodoli eisoes a’r cyfleoedd yn y dyfodol i ddefnyddio'r dull 'arbenigo craff' a nodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.