A yw eich busnes yn barod i ffynnu?

Y cam cyntaf yw llenwi’r ffurflen isod.

Fel arfer, o fewn 24 awr, bydd aelod o dîm Arloesedd SMART yn cysylltu â chi i gael mwy o wybodaeth am eich busnes, trafod eich anghenion ac esbonio’r cyfleoedd sydd ar gael i chi.

Ticiwch y blwch i gadarnhau yr ydych wedi darllen ac yn cytuno i delerau ein Rhybudd Preifatrwydd