SPECIFIC

Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC yn troi adeiladau’n orsafoedd pŵer drwy eu galluogi i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain.

Sure Chill

Sure Chill, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes.

Swallow Yachts

Busnes Cymraeg Swallow Yachts yn dweud ei stori

TrakCel

Mae busnes Cymraeg TrakCel yn adrodd eu stori. Roedd y cwmni'n enillydd yn y Medtech Launchpad yng Nghymru. Ers ennill y gystadleuaeth, mae Trakcel wedi cyhoeddi cyllid a chydweithredu pellach.

Wales & West Utilities

Gwasanaeth nwy brys a phibellau yn cyflwyno arloesedd drwy gydweithrediad.

Y bartneriaeth sector adeiladu yn creu cysylltiadau yn y gymuned

Mae partneriaeth arloesol rhwng cwmni adeiladu cenedlaethol, gwneuthurwr paent, awdurdod lleol a menter gymdeithasol wedi.

Zip-Clip

Ar ôl symud ei sylw o farchnad y DU i’r farchnad fyd-eang, sy’n werth dros £30 miliwn, bwriad cwmni gwobrwyog o ganolbarth Cymru, Zip-Clip, yw cynyddu ei gynhyrchedd ac amrywiaeth ei gynnyrch ymhellach.

ZoneArt Networks

Mae busnes cychwyn arloesol wedi datblygu’r hyn y mae’n ei ddisgrifio fel "y datrysiad wi-fi geo-leoli mwyaf cyflym a chywir yn y byd", gyda chymorth Llywodraeth Cymru.