BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg o ddeddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU, sef cyfrifoldebau estynedig cynhyrchwyr, y bwriedir ei rhoi ar waith yn ystod 2023 - 2024. Byddwch yn dod i ddeall effeithiau posibl y ddeddfwriaeth arfaethedig ar fusnesau’r DU, gan gynnwys costau a chyfrifoldebau, y risgiau a’r cyfleoedd a gyflwynir i fusnesau a chewch gipolwg ar y camau nesaf y gall eich busnes eu cymryd.

Ymhlith ein siaradwyr arbenigol mae:

  • Iolo Williams
  • George Atkinson, Valpak 

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am sgwrs un i un gydag ymgynghorydd arbenigol ynghylch sut all eich busnes gyflawni ei Weledigaeth Werdd, a chymryd y camau at ddod yn fwy effeithlon o ran adnoddau.

Gwylio mwy o sesiynau