BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Meddwl o Safbwynt Sero Net - gydag Arloesedd SMART

Yn y sesiwn hon, ymdrinnir ag amrywiaeth o themâu i'ch ysgogi chi i feddwl am ffyrdd o leihau effaith carbon eich busnes. Bydd ein harbenigwyr yn mynd â chi drwy nifer o themâu allweddol; gan gynnwys y galw gan gwsmeriaid am fusnesau sy'n cynnig rhinweddau gwyrdd, yr economi gylchol ac ysgogwyr polisi. Byddant hefyd yn mynd i'r afael â thueddiadau a modelau busnes newydd yn ogystal ag amlygu enghreifftiau o arfer orau yng Nghymru.

Ymhlith ein siaradwyr arbenigol mae:

  • Iolo Williams
  • Chris Probert, Arbenigwr Arloesi, Llywodraeth Cymru 
  • Gethin Roberts, Iterate

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube
Hyd fideo: 1:01:09

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am sgwrs un i un gydag ymgynghorydd arbenigol ynghylch sut all eich busnes gyflawni ei Weledigaeth Werdd, a chymryd y camau at ddod yn fwy effeithlon o ran adnoddau.

Gwylio mwy o sesiynau