BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Mesur Effaith a Sgiliau Cynaliadwyedd

Fel rhan o'r sesiwn hon, cyflwynir y rhesymau manteisiol dros ddod yn effeithlon o ran adnoddau, a mesur a lleihau allyriadau carbon megis lleihau costau, gwella enw da, denu cwsmeriaid newydd a gwella cyfraddau cadw staff a pharatoi'ch busnes ar gyfer y dyfodol.

Ymhlith ein siaradwyr arbenigol mae:

  • Iolo Williams
  • Hannah Dean-Wood, Planet Mark

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube
Hyd fideo: 1:43.03

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am sgwrs un i un gydag ymgynghorydd arbenigol ynghylch sut all eich busnes gyflawni ei Weledigaeth Werdd, a chymryd y camau at ddod yn fwy effeithlon o ran adnoddau.