BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Yr Economi Gylchol a Symbiosis Diwydiannol

Yn y sesiwn hon, ceir trafodaeth ynghylch beth mae Economi Gylchol yn ei olygu, a sut mae'n berthnasol i ddiwydiant. Bydd yr arbenigwyr hefyd yn tynnu sylw at y cyfleoedd i fusnesau sy'n cael eu hystyried, neu y dylid eu hystyried wrth fynd ymlaen.


Ymhlith ein siaradwyr arbenigol mae:

  • Iolo Williams
  • Hannah Watts, ERM
  • Dr Chris Williams, Diwydiant Cymru
  • Eoin Bailey, Celsa Steel UK
  • Yr Athro Andrew R. Barron, Ynni Carbon Isel 

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube
Hyd fideo: 1:13:41

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am sgwrs un i un gydag ymgynghorydd arbenigol ynghylch sut all eich busnes gyflawni ei Weledigaeth Werdd, a chymryd y camau at ddod yn fwy effeithlon o ran adnoddau.

Gwylio mwy o sesiynau
Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.