BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Treth Pecynnau Plastig

Fel rhan o'r sesiwn hon cewch gyflwyniad llawn i'r dreth pecynnau plastig, yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y busnesau yr effeithir arnynt, y trothwyau a'r eithriadau, goblygiadau o ran CThEM a'r cymorth sydd ar gael.

Ymhlith ein siaradwyr arbenigol mae:

  • Iolo Williams
  • Lee Wearing, Valpak

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am sgwrs un i un gydag ymgynghorydd arbenigol ynghylch sut all eich busnes gyflawni ei Weledigaeth Werdd, a chymryd y camau at ddod yn fwy effeithlon o ran adnoddau.

Gwylio mwy o sesiynau