BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cynllun Dychwelyd Ernes

Yn y sesiwn hon, bydd ein harbenigwyr yn trafod y gwaith o gyflwyno Cynlluniau Dychwelyd Ernes ac yn cynnig diweddariad a barn ar sut fydd y cynlluniau hyn yn cael eu rhedeg ledled y DU, yn cynnwys cynlluniau amser ar gyfer cyflawni cerrig milltir pwysig a'u heffaith ar fusnesau'r DU. 

Ymhlith ein siaradwyr arbenigol mae:

  • Iolo Williams
  • George Atkinson, Valpak

Rhaid caniatau cwcis trydydd part i’r fideo hwn chwarae yma.


Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni am sgwrs un i un gydag ymgynghorydd arbenigol ynghylch sut all eich busnes gyflawni ei Weledigaeth Werdd, a chymryd y camau at ddod yn fwy effeithlon o ran adnoddau.

Gwylio mwy o sesiynau