SMARTCymru

Cyd-fuddsoddi mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ym myd busnes er mwyn cyflawni twf cynaliadwy

Mae SMART Cymru bellach wedi cau ar gyfer ceisiadau. 

Rydym wrthi 'n datblygu ein cefnogaeth barhaus i ddatblygu Ymchwil a chymorth Arloesi i fusnesau.

Rydym wedi cefnogi dros 450 o fusnesau Cymreig i gyflawni dros 650 o brosiectau, gan greu ac adeiladu ar allu busnesau o Gymru i arloesi.

Gallwch weld rhai o'n straeon llwyddiant yma

Sut i gael mynediad i'n cefnogaeth ar gyfer eich Taith Arloesi

Daw y cymorth gan dîm o entrepreneuriaid Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn fydd yn cynnig cyngor ar yr opsiynau sydd ar gael, i fanteisio i'r eithaf ar eich syniadau arloesol. Bydd eich Arbenigwr Arloesi yn eich arwain drwy bob cam o'r cais.

I ddechrau, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.