SMARTCymru

Cyd-fuddsoddi mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ym myd busnes er mwyn cyflawni twf cynaliadwy

Mae SMARTCymru yn cefnogi busnesau o Gymru i ddatblygu, gweithredu a mansachu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd.

Hyd yn hyn rydym wedi cefnogi dros 450 o fusnesau Cymreig i gyflawni dros 650 o brosiectau, gan greu ac adeiladu ar allu busnesau o Gymru i arloesi.

Gallwn helpu eich busnes ar bob cam o'ch Taith Arloesi, gyda dull fesul cam o gefnogi gweithgarwch Ymchwil a Datblygu;

  • 'Ymarferoldeb' - i edrych ar hyfywedd eich syniadau arloesi

  • 'Ymchwil Ddiwydiannol' - i gynnal gwaith ymchwil ymarferol i ddatblygu prawf o gysyniad

  • 'Datblygu Arbrofol' - i ddangos canlyniadau eich ymchwil yn ymarferol

  • 'Defnyddio' - defnyddio eich cynnyrch neu broses newydd yn llwyddiannus

Gall SMARTCymru eich helpu hefyd i ddod ag arbenigedd neu offer o'r tu allan drwy eich Taleb Arloesi.

Mae ein Taleb Arloesi a Mwy yn cynnig cymorth i weithredu proses newydd.

Bydd SMART Cymru yn cau ar gyfer ceisiadau newydd ar 28 Chwefror 2022

Sut i dderbyn ein cymorth

Daw y cymorth gan dîm o entrepreneuriaid Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn fydd yn cynnig cyngor ar yr opsiynau sydd ar gael, i fanteisio i'r eithaf ar eich syniadau arloesol. Bydd eich Arbenigwr Arloesi yn eich arwain drwy bob cam o'r cais.

I ddechrau, cysylltwch â Llinell Gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Daw y cyllid ar gyfer prosiect SMARTCymru o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.