Advances Wales

Cylchgrawn chwarterol am ddim yw Advances Wales sy’n cynnig newyddion am yr ymchwil a’r datblygiadau diweddaraf ym maes gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg yng Nghymru. Os ydych am gadw’ch bys ar byls y diweddaraf am arloesi, ymchwil a datblygu yng Nghymru, tanysgrifiwch yma.

Mae copïau hygyrch o Advances Wales ar gael. Cysylltwch a innovation@gov.wales  i ofyn am gopi.

Dim ond ar-lein y mae'r rhifyn 92 a 93 o Advances Wales ar gael ar hyn o bryd. Bydd copïau caled yn cael eu cynhyrchu yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Advances Wales sydd wedi au harchifo


 

Advances Rhifyn 102
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon
PDF icon

Cadwch eich bys ar byls yr arian, y cymorth a’r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer arloesi yng Nghymru trwy gofrestru ar gyfer y daflen newyddion Arloesi.

Tanysgrifiwch yn rhad ac am ddim i Advances Wales

Ticiwch y blwch i gadarnhau yr ydych wedi darllen ac yn cytuno i delerau ein Rhybudd Preifatrwydd