Advances Wales

Cylchgrawn chwarterol am ddim yw Advances Wales sy’n cynnig newyddion am yr ymchwil a’r datblygiadau diweddaraf ym maes gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg yng Nghymru. Os ydych am gadw’ch bys ar byls y diweddaraf am arloesi, ymchwil a datblygu yng Nghymru, tanysgrifiwch yma.

Mae copïau hygyrch o Advances Wales ar gael. Cysylltwch a innovation@gov.wales  i ofyn am gopi.

Dim ond ar-lein y mae'r rhifyn 92 a 93 o Advances Wales ar gael ar hyn o bryd. Bydd copïau caled yn cael eu cynhyrchu yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Advances Wales sydd wedi au harchifo


 

Cadwch eich bys ar byls yr arian, y cymorth a’r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer arloesi yng Nghymru trwy gofrestru ar gyfer y daflen newyddion Arloesi.

Tanysgrifiwch yn rhad ac am ddim i Advances Wales

Ticiwch y blwch i gadarnhau yr ydych wedi darllen ac yn cytuno i delerau ein Rhybudd Preifatrwydd