lady by machine

 

Os ydych chi eisiau creu rhywbeth newydd, gwell neu gyflymach, ein nod yw eich helpu i greu ffyniant.

Os oes gennych chi syniad am gynnyrch, proses neu wasanaeth newydd fydd yn helpu eich busnes i ffynnu, mae Arloesedd SMART yn cynnig cyngor ac ymgynghoriaeth arbenigol i fusnesau yng Nghymru trwy ei dîm o Arbenigwyr Arloesi.  

Mae rhaglen Arloesedd SMART, sy’n derbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd, wedi helpu cannoedd o fusnesau yng Nghymru, mewn sectorau amrywiol, i ffynnu mewn marchnadleoedd sy’n datblygu o hyd ac sy’n gallu cystadlu’n fyd-eang.    

Cliciwch ar y dolenni isod i ddysgu mwy am Arloesedd SMART a’r cymorth sydd ar gael ar gyfer eich busnes.

Os ydych chi’n barod i roi hwb i’ch busnes heddiw, ffoniwch ni: 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni yma.

Help ar gyfer eich busnes. Profiadol, personol a lleol. 

Yr hyn sydd wrth wraidd y rhaglen Arloesedd yw’r tîm o Arbenigwyr Arloesi, yn beirianwyr, yn wyddonwyr, yn arbenigwyr eiddo deallusol ac yn rheolwyr masnacheiddio, sydd â degawdau o arbenigedd yn y diwydiant. P’un a ydych chi eisiau cyngor ynghylch cyflwyno’ch cynnyrch i’r farchnad yn gynt, neu archwilio ffyrdd o symleiddio cynhyrchiant, mae’r tîm yn barod i’ch helpu i wireddu hynny.

O’r cychwyn cyntaf, cewch eich paru â’r Arbenigwr Arloesi sydd fwyaf addas i’ch diwydiant neu eich anghenion penodol, a byddant wrth law pan fydd arnoch eu hangen.

Mae’r dull personol hwn yn golygu bod ein Harbenigwyr Arloesi yn ychwanegu at eich tîm ac yn creu effaith.

Diogelu dyfodol eich busnes

Mae Cymru’n wynebu llawer o heriau yn awr ac yn y dyfodol, fel newid hinsawdd, tlodi, anghydraddoldebau iechyd a swyddi a thwf. Mae tîm Arloesedd Llywodraeth Cymru yn ymroi i fynd i’r afael â materion fel y rhain trwy ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ein holl waith.