Mae Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi yn chwilio am aelodau newydd. I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y cylch gorchwyl a’r ffurflen datgan diddordeb (EOI), cliciwch yma

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich ffurflen datgan diddordeb wedi'i chwblhau at innovationstrategy@llyw.cymru erbyn 13 Medi. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn 20 Medi.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen