Adventa

Adventa’n lansio ystodau unigryw o gynnyrch ledled y byd gyda chymorth arloesi Llywodraeth Cymru.

Aforza

Diolch i gyllid gan Arloesedd SMART, mae Aforza yn grymuso busnesau o bob maint i gynyddu gwerthiant ac i dyfu'n gynt gyda thechnoleg AI.

Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Dysgwch am Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn cynllun Partneriaeth SMART Llywodraeth Cymru

 

Bond Digital Health

Cwmni yng Nghaerdydd yn datblygu galluoedd profion llif unffordd diolch i gymorth Arloesi Llywodraeth Cymru.

Brick Fabrication KTP

Mae’r gwneuthurwr deunyddiau adeiladu o Bont-y-pwl, Brick Fabrication, wedi dyblu nifer ei staff a’i drosiant, diolch yn rhannol i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Caerdydd.

Bridgend CBC

Clywch sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, yn gweithio tuag at eu nodau datgarboneiddio.

Cotton Mouton

Cyllid Arloesi Llywodraeth Cymru’n caniatáu i gwmni diagnosteg yng Nghaerdydd ddatblygu prawf cyflym am antigenau feirysol.

Crimson Consultants

Partner i Microsoft yn defnyddio cyllid arloesi i wthio’r ffiniau.

Crossflow Energy

Cyllid SMART Cymru yn hwyluso datblygu prosiect tyrbinau gwynt newydd. Mae Crossflow Energy yn darparu ynni glân, cynaliadwy i gymunedau ledled y byd fel dewis amgen cost-effeithiol i ddefnyddio disel i greu ynni, mewn ymdrech i gyflawni anghenion hanfodol cynyddol am gyflenwad ynni.