Adventa

Adventa’n lansio ystodau unigryw o gynnyrch ledled y byd gyda chymorth arloesi Llywodraeth Cymru.

Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Dysgwch am Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn cynllun Partneriaeth SMART Llywodraeth Cymru

 

Brick Fabrication KTP

Mae’r gwneuthurwr deunyddiau adeiladu o Bont-y-pwl, Brick Fabrication, wedi dyblu nifer ei staff a’i drosiant, diolch yn rhannol i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Caerdydd.

Crimson Consultants

Partner i Microsoft yn defnyddio cyllid arloesi i wthio’r ffiniau.

Crossflow Energy

Cyllid SMART Cymru yn hwyluso datblygu prosiect tyrbinau gwynt newydd. Mae Crossflow Energy yn darparu ynni glân, cynaliadwy i gymunedau ledled y byd fel dewis amgen cost-effeithiol i ddefnyddio disel i greu ynni, mewn ymdrech i gyflawni anghenion hanfodol cynyddol am gyflenwad ynni.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Astudiaeth Achos Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych ar ei llwyddiant yn dilyn Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI).

Dacey Limited

Cyllid arloesedd yn rhoi hwb I estyniad arbenigwr orthoteg o Gymru

DecTek

Gweithgynhyrchwr o Gymru yn cynyddu ei weithlu ac yn llygadu eiddo newydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.

DMM International

Sut aeth DMM ati i gael cefnogaeth arloesi LlywodraethCym i ddatblygu cynnyrch newydd?