Abel + Imray

Dyfeiswyr ifanc Cymru yn cael cymorth patent cyfreithiol am ddim ar gyfer cynnyrch newydd arloesol

Aforza

Diolch i gyllid gan Arloesedd SMART, mae Aforza yn grymuso busnesau o bob maint i gynyddu gwerthiant ac i dyfu'n gynt gyda thechnoleg AI.

Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Dysgwch am Aston Martin a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn cynllun Partneriaeth SMART Llywodraeth Cymru

 

Astudiaeth Achos KTP Uwch Eriez

Cyfnewid gwybodaeth rhyngwladol a gynigir yn unigryw i fusnes gan Lywodraeth Cymru.

Bridgend CBC

Clywch sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, yn gweithio tuag at eu nodau datgarboneiddio.

Comet

Bydd cydweithrediad COMET yn cyflymu gweithgynhyrchu ac allforio aloi dur cynaliadwy o Gymru, diolch i gyllid SMARTExpertise

Crossflow Energy

Cyllid SMART Cymru yn hwyluso datblygu prosiect tyrbinau gwynt newydd. Mae Crossflow Energy yn darparu ynni glân, cynaliadwy i gymunedau ledled y byd fel dewis amgen cost-effeithiol i ddefnyddio disel i greu ynni, mewn ymdrech i gyflawni anghenion hanfodol cynyddol am gyflenwad ynni.

Cyfoeth Naturiol Cymru

Astudiaeth Achos Cyfoeth Naturiol Cymru yn edrych ar ei llwyddiant yn dilyn Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI).

Dulas

Bellach mae Dulas yn gyfrannwr amlwg yn y gwaith o gyflwyno oergelloedd Solar Direct Drive (SDD) ar draws y gwledydd datblygol, diolch i'r cymorth a gafwyd drwy Arloesedd SMART.