Arbenigedd Cymru

Expertise Wales

Yr adnodd ar-lein ar gyfer hybu cydweithredu ac arloesedd yng Nghymru. Gall Arbenigedd Cymru eich helpu i bennu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu.

Gallwch ddefnyddio’r wefan i ganfod heriau a gallu’r diwydiant, ynghyd ag arbenigedd o fewn y byd academaidd yng Nghymru.

Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am wahanol Gymorth a Chyllid er mwyn hwyluso camau pwysig eich prosiect – sy’n cynnwys cymorth gan ein tîm o Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn sydd wedi’u lleoli ar draws Cymru.

Ewch i borthol Arbenigedd Cymru i ddechrau cydweithredu â diwydiant a’r byd academaidd nawr.