Helo Blod

Siop Coffi

Dyma'r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes neu elusen a chyfieithiadau hefyd. Ac mae’r cwbl lot am ddim!

Heb sgwennu yn Gymraeg am sbel? Dim ots! Mae Helo Blod yma i helpu. Beth am roi cynnig ar ddrafftio rhywbeth dy hun? Fe wnaiff Helo Blod wirio'r cwbl i ti, jyst picia draw i'r tab nesaf (Gwirio Testun)

Fel arall, gall Helo Blod gyfieithu hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis, am ddim i dy fusnes.

Mae'n hawdd ‒ picia draw i dy gyfrif Helo Blod a Fi, mewn â ti, rho'r testun Saesneg i'w gyfieithu i mewn, ac fe wnaiff Helo Blod y gwaith caled i ti. A dyna ni!

Bydd dy gyfieithiad yn cael ei ddychwelyd cyn pen 4 diwrnod gwaith, neu 1 diwrnod gwaith am 5 gair neu lai! 

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn mynd yn bell. 

 

Beth am roi cynnig ar ddrafftio rhywbeth yn Gymraeg dy hun. Gall Helo Blod helpu i fagu dy hyder wrth ysgrifennu. Paid â phoeni am gamgymeriadau ‒ mae Helo Blod yma i wirio pob testun, nid i farnu! 

Bydd Helo Blod yn tacluso, ac yn rhoi adborth ac awgrymiadau i ti o fewn 4 diwrnod gwaith. Mae Helo Blod yn gallu gwirio 1,000 o eiriau bob blwyddyn am ddim, felly byddi di'n hyderus bod y deunydd rwyt ti'n ei ddefnyddio yn Gymraeg yn gywir.

Jyst i ti wybod, os byddi di'n cynnwys fersiynau Cymraeg a Saesneg y testun, bydd y Saesneg yn cael ei defnyddio at ddibenion cyfeirio yn unig a fyddwn ni ddim yn ei gwirio. Os nad ydy'r fersiwn Saesneg yn cael ei ddarparu, all Helo Blod ddim bod yn gyfrifol am unrhyw anghysondebau o ran tôn neu ystyr. Picia draw i dy gyfrif Helo Blod a Fi isod i ddechrau arni!

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn mynd yn bell. 

Mae Helo Blod yn cynnig cyngor ymarferol, arweiniad a chymorth i helpu i ti ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg yn dy fusnes - hyd at 10 ymholiad fesul mis calendr. Gallai hyn fod yn rhywbeth mor syml ag archebu laniard a/neu fathodyn i nodi bod staff neu wirfoddolwyr yn siarad neu'n dysgu Cymraeg. Ac os oes angen unrhyw beth ychwanegol arall, fe wnaeth Helo Blod gyfeirio di at rywun fydd yn gallu helpu. Picia draw i dy gyfrif Helo Blod a Fi i ddechrau arni!

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn mynd yn bell.

Mae Helo Blod eisiau helpu pawb, ond mae ychydig o gyfyngiadau i'r hyn y gallwn ei wneud. All Helo Blod ddim:

Prosesu unrhyw wybodaeth sy'n fasnachol sensitif; dy helpu pe bai dy weithgareddau yn ymwneud â phlaid wleidyddol; helpu gydag aseiniadau gwaith cartref; cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg; cyfieithu neu wirio deunydd ar gyfer sefydliadau sy'n gorfod cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r Gymraeg (megis Safonau'r Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 neu gynlluniau iaith o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993); dy helpu pe bai dy weithgareddau yn gallu niweidio enw da Llywodraeth Cymru; cyfieithu neu wirio deunydd ar ran cyfieithwyr neu gwmnïau cyfieithu neu ar gyfer unrhyw un y credwn y gallai ei ailwerthu neu ei gamliwio fel eu gwaith ei hunain.