Helo Blod

Siop Coffi

Dyma'r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn dy fusnes neu elusen a chyfieithiadau hefyd. Ac mae’r cwbl lot am ddim!

Heb sgwennu yn Gymraeg am sbel? Dim ots! Mae Helo Blod yma i helpu. Beth am roi cynnig ar ddrafftio rhywbeth dy hun? Fe wnaiff Helo Blod wirio'r cwbl i ti, jyst picia draw i'r tab nesaf (Gwirio Testun)

Fel arall, gall Helo Blod gyfieithu hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis, am ddim i dy fusnes.

Mae'n hawdd ‒ picia draw i dy gyfrif Helo Blod a Fi, mewn â ti, rho'r testun Saesneg i'w gyfieithu i mewn, ac fe wnaiff Helo Blod y gwaith caled i ti. A dyna ni!

Bydd dy gyfieithiad yn cael ei ddychwelyd cyn pen 4 diwrnod gwaith, neu 1 diwrnod gwaith am 5 gair neu lai! 

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn mynd yn bell. 

 

Beth am roi cynnig ar ddrafftio rhywbeth yn Gymraeg dy hun. Gall Helo Blod helpu i fagu dy hyder wrth ysgrifennu. Paid â phoeni am gamgymeriadau ‒ mae Helo Blod yma i wirio pob testun, nid i farnu! 

Bydd Helo Blod yn tacluso, ac yn rhoi adborth ac awgrymiadau i ti o fewn 4 diwrnod gwaith. Mae Helo Blod yn gallu gwirio 1,000 o eiriau bob blwyddyn am ddim, felly byddi di'n hyderus bod y deunydd rwyt ti'n ei ddefnyddio yn Gymraeg yn gywir.

Jyst i ti wybod, os byddi di'n cynnwys fersiynau Cymraeg a Saesneg y testun, bydd y Saesneg yn cael ei defnyddio at ddibenion cyfeirio yn unig a fyddwn ni ddim yn ei gwirio. Os nad ydy'r fersiwn Saesneg yn cael ei ddarparu, all Helo Blod ddim bod yn gyfrifol am unrhyw anghysondebau o ran tôn neu ystyr. Picia draw i dy gyfrif Helo Blod a Fi isod i ddechrau arni!

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn mynd yn bell. 

Mae Helo Blod yn cynnig cyngor ymarferol, arweiniad a chymorth i helpu i ti ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg yn dy fusnes - hyd at 10 ymholiad fesul mis calendr. Gallai hyn fod yn rhywbeth mor syml ag archebu laniard a/neu fathodyn i nodi bod staff neu wirfoddolwyr yn siarad neu'n dysgu Cymraeg, clicia ar Mae gen i gwestiwn/ymholiad ar ôl gwneud cais newydd i archebu.

Ac os oes angen unrhyw beth ychwanegol arall, fe wnaeth Helo Blod gyfeirio di at rywun fydd yn gallu helpu. Picia draw i dy gyfrif Helo Blod a Fi i ddechrau arni!

Oes gen ti gwestiwn am Helo Blod?  Falle bod yr ateb yn ein cwestiynau cyffredin (FAQs)

Mae defnyddio ychydig o Gymraeg yn mynd yn bell.

Mae Helo Blod eisiau helpu pawb, ond mae ychydig o gyfyngiadau i'r hyn y gallwn ei wneud. All Helo Blod ddim:

Prosesu unrhyw wybodaeth sy'n fasnachol sensitif; dy helpu pe bai dy weithgareddau yn ymwneud â phlaid wleidyddol; helpu gydag aseiniadau gwaith cartref; cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg; cyfieithu neu wirio deunydd ar gyfer sefydliadau sy'n gorfod cydymffurfio â deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r Gymraeg (megis Safonau'r Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 neu gynlluniau iaith o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993); dy helpu pe bai dy weithgareddau yn gallu niweidio enw da Llywodraeth Cymru; cyfieithu neu wirio deunydd ar ran cyfieithwyr neu gwmnïau cyfieithu neu ar gyfer unrhyw un y credwn y gallai ei ailwerthu neu ei gamliwio fel eu gwaith ei hunain.